Uncategorized

องค์ประกอบหน้าจอเกม Seven Knights 2

องค์ประกอบหน้าจอของเกม Seven Knights 2 เป็นดังนี้

01 55 1024x576 1

1) จากด้านซ้ายไปขวาคือ เมนู, กระเป๋า, ร้านค้า, จัดทีม, จดหมาย
2) ตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในปัจจุบัน และสามารถแตะเพื่อตรวจสอบแผนที่พื้นที่ได้
3) ปุ่มทิศทางควบคุมการเคลื่อนที่ของฮีโร่ (ซ้ายล่าง)
4) ตรวจสอบสถานะฮีโร่ของทีมที่ถูกจัดขึ้นมาในปัจจุบันกับเกจ อัลติเมต (ขวาบน)
5) ตั้งค่าการเล่นเอง/อัตโนมัติและกำหนดเป้าหมาย, ใช้สกิลฮีโร่และสกิลสัตว์เลี้ยง, ใช้ฟังก์ชั่นรวมตัว (ขวาล่าง)
6) ตั้งค่าแชทและกล้อง (ตรงกลาง)
7) เมื่อจัดสัตว์เลี้ยงเข้าทีมจะมีไอคอนบัฟสัตว์เลี้ยง สามารถเลือกไอคอนบัฟเพื่อตรวจสอบเอฟเฟกต์ได้

Back to top button