Uncategorized

การเพิ่มขีดจำกัดเพชรใน Ni no Kuni: Cross Worlds

เพชร ★6 ขึ้นไปสามารถขยายเลเวลสูงสุดในการพัฒนาได้ด้วยกเพิ่มขีดารจำกัด

เพชร ★6 ที่ถึงเลเวลพัฒนาสูงสุดแล้วสามารถใช้เพชร ★6 ชนิดเดียวกัน
ทำการเพิ่มขีดจำกัดขยายเลเวลสูงสุดของเพชรได้

เมื่อเพิ่มขีดจำกัดเพชร เลเวลสูงสุดของเพชรนั้นจะเพิ่มขึ้น 1
และสามารถพัฒนาเพชรเพิ่มได้ด้วยการอัปเลเวลเพชรตามเลเวลสูงสุดที่เพิ่มขึ้น

07837000016352293897923 5 1

▲โปรดจำไว้ว่าเพชรที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบจะหายไป

*ไกด์ข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอิงจากเวอร์ชั่นทดสอบ เนื้อหาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

ที่มา : Netmarble

Back to top button