Uncategorized

Kingdom Part2 ใน Ni no Kuni: Cross Worlds

เขตคิงดอม

ยิ่งเลเวล Kingdom สูง ชนิดของตึกที่สามารถสร้างในพื้นที่ได้จะเพิ่มขึ้น

พื้นที่ Kingdom แบ่งเป็นตึกฟังก์ชั่นที่รับผิดชอบเรื่องคอนเทนท์ Kingdom
กับตึกประเภทป้องกันที่ใช้ในคอนเทนท์ คิงดอมดีเฟนส์

01 21

ตึกฟังก์ชั่น: ตึกที่มีฟังก์ชั่นมีประโยชน์กับผู้เล่น เช่น วัง/ร้านค้าเบ็ดเตล็ด/ร้านนำโชค
ตึกป้องกัน: ตึกสำหรับป้องกันพื้นที่ใน Kingdom Defense

คิงดอมดีเฟนส์

เป็นคอนเทนท์ความร่วมมือขนาดใหญ่ที่เหล่าผู้เล่นใน Kingdom เดียวกันร่วมมือกันช่วยให้ Kingdom รอดพ้นจากมอนสเตอร์ที่โจมตี Kingdom

1. วิธีเข้าร่วม
Kingdom Master แต่ละคนสามารถเริ่ม คิงดอมดีเฟนส์ ได้หลังจากเลือกระดับความยากใน [เมนู > ชุมชน > ข้อมูล Kingdom > คิงดอมดีเฟนส์]

สามารถเข้าร่วมได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และจำนวนการเข้าร่วมจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์เวลา 04.00 น. (ตามเวลาเกาหลี)
*ทุกวันพุธเวลา 21.20 – 21.45 น. ซึ่งเป็นเวลาดำเนิน Kingdom Invasion จะไม่สามารถเล่น คิงดอมดีเฟนส์ ได้

ระดับความยากของ คิงดอมดีเฟนส์ มีทั้งหมด 5 ระดับ การเปิดระดับที่ 1 สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ Kingdom เลเวล 7
และต้องเคลียร์ระดับก่อนหน้าก่อนจึงจะสามารถเปิด/เล่นระดับถัดไปได้

หากสวมใส่อุปรณ์เสริมและจัดวางหอคอยป้องกันตามธาตุมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน Defense ที่เปลี่ยนทุกอาทิตย์
จะสามารถเล่น Defense ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดีเห้น2
[รายการหอคอยป้องกันแต่ละธาตุ]
ชื่อตึกธาตุคำอธิบาย
Canon Towerไฟยิงลูกปืนไฟใส่ศัตรูจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณรอบๆ
สร้างความเสียหายทรงพลังในคราวเดียว
Frozen Towerน้ำเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยกระสุนน้ำแข็งได้รับความเสียหาย
และความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าลงในระยะเวลาหนึ่ง
Flare Towerแสงแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากวัตถุทรงกลมสีเหลือง
ลดความแม่นยำของเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบรอบๆ
Hunya Concert Towerไม้มอบบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ฝ่ายเดียวกันที่อยู่รอบๆ
ด้วยการบรรเลงดนตรีของ Hunya
Shadow Stone Towerมืดมอบเอฟเฟกต์ควบคุมให้เป้าหมาย
ที่ถูกกระสุนจากวัตถุทรงกลมสีม่วงซึ่งซึมซึบพลังงานความมืด

▲ ยิ่งเลเวล Kingdom สูง ระดับและประเภทของหอคอยป้องกันที่สามารถสร้างได้จะเพิ่มขึ้น

2. วิธีเล่น
คลื่นถัดไปจะเริ่มขึ้นเมื่อรัศมี (คลื่น) ที่ทิ้งระยะห่างและโจมตีพื้นที่ Kingdom ปรากฏขึ้น
หรือกำจัดมอนสเตอร์ที่กำลังโจมตีโดยปรากฏขึ้นในเวฟ

จะชนะเมื่อปกป้องหัวใจของอาณาจักร (NPC) ให้ปลอดภัยจากการโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์ได้

ดีเห้น

▲ตึกที่ถูกทำลายระหว่าง Defense จะเปลี่ยนเป็นสถานะซ่อมแซมโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุด Defense

3. รางวัล
เมื่อ Defense สิ้นสุดจะมอบรางวัลผลลัพธ์ตามระดับความยากในการเข้ายึดให้ผู้ที่เข้าร่วม
สมาชิก Kingdom ที่มีผลงานสูงจะได้รับรางวัลเพิ่ม

การจำแนกเนื้อหา
Kingdomรางวัลระดับความยาก คิงดอมดีเฟนส์ (แพ้, ชนะ)
สมาชิก Kingdomรางวัลเข้าร่วม (ชนะ, แพ้), รางวัลไม่เข้าร่วม (ชนะ, แพ้), รางวัลผลงานอันดับ 1-3

▲ยิ่งสร้างความเสียหายให้มอนสเตอร์เยอะยิ่งได้รับผลงานสูง

Kingdom Invasion

เป็นคอนเทนท์ต่อสู้สำหรับ Kingdom ที่ต้องใช้ความสามัคคีและกลยุทธ์ที่โดดเด่น

1. วิธีเข้าร่วม
สมาชิก Kingdom Master, Submaster, Elite สามารถขอเข้าร่วม Invasion ได้ที่ [เมนู > Kingdom > Kingdom Invasion]และจะจับคู่กับ Kingdom ที่มีศักยภาพในการต่อสู้ใกล้เคียงกันโดยอัตโนมัติโดยอิงจากผลการแข่งขัน 3 ครั้งล่าสุด

ในกรณีของ Kingdom ที่ไม่ได้เข้าร่วม Invasion ต่อเนื่อง 3 ครั้ง จะรีเซ็ตบันทึกการแข่งขันแล้วจึงจับคู่
หากจับคู่ล้มเหลวเนื่องจากไม่มี Kingdom ฝ่ายตรงข้ามและอื่นๆ จะได้ค่าขอเข้าร่วมคืน

2. เงื่อนไขการขอเข้าร่วมและการเข้าร่วม
ต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อขอเข้าร่วมหรือเข้าร่วม Kingdom Invasion
– Kingdom เลเวล 10 ขึ้นไป
– สมาชิก Kingdom 10 คนขึ้นไป
*เมื่อตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะจ่าย 2,000 Prism และสามารถขอเข้าร่วม Kingdom Invasion ได้[กำหนดการจัด Invasion] (ตามเวลาเกาหลี)

จำแนกเวลาคำอธิบาย
ขอเข้าร่วมวันอังคาร
00:00 ~ 21:00
ผู้เล่นผู้ดูแล Kingdom ขอเข้าร่วม Invasion
(สมาชิก Kingdom Master / Submaster / Elite)
จับคู่ระบบวันอังคาร 21:30จับคู่ Kingdom ที่ขอเข้าร่วมตามกฏ
เริ่ม Invasionวันพุธ 21:30เวลาเริ่ม Invasion (เข้าล่วงหน้าได้ 10 นาที)
สิ้นสุด Invasionวันพุธ 21:45เวลาสิ้นสุด Invasion (เวลาแข่งขันสูงสุด 15 นาที)

*ทุกวันพุธเวลา 21:20 ~ 21:45 ซึ่งเป็นเวลาดำเนิน Kingdom Invasion จะไม่สามารถดำเนิน Kingdom Defense ได้

04714650016363393508785 1 1

ปุ่มลัดที่สามารถเข้าสนามได้จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบนของจอ
ให้สมาชิก Kingdom ผู้เข่าร่วมก่อนเริ่ม Invasion 10 นาที

3. วิธีดำเนิน
1) จับคู่ระบบ Kingdom Invasion
– อิงตามผลการแข่งขัน 3 ครั้งล่าสุดกับพลังต่อสู้ของ Kingdom ขณะขอเข้าร่วม และเมื่อขอเข้าร่วมครั้งแรกจะจับคู่กับ Kingdom ที่มีศักยภาพในการต่อสู้ใกล้เคียงกันโดยอัตโนมัติโดยอิงจากพลังต่อสู้ของ Kingdom
– หากจำนวน Kingdom ที่ขอเข้าร่วมเป็นเลขคี่ Kingdom อันดับต่ำสุดตามเงื่อนไขจะถูกตัดออก
– เงิน Kingdom ที่ใช้ตอนขอเข้าร่วมจะได้รับคืนเมื่อจับคู่ล้มเหลว
– หากไม่เข้าร่วมต่อเนื่อง 3 ครั้ง ผลงานล่าสุดจะถูกรีเซ็ต
※อาจเกิดความแตกต่างเรื่องพลังต่อสู้ระหว่าง Kingdom ที่ถูกจับคู่ตามจำนวน Kingdom ที่ขอเข้าร่วมกับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา

2) เริ่ม Kingdom Invasion
– สามารถย้ายไปยังบริเวณที่กำหนดของพื้นที่ Kingdom ฝ่ายตรงข้ามที่สามารถบุกรุกได้
– หาก Kingdom ที่อยู่มีแผนหรือกำลังดำเนิน Invasion อยู่ สามารถย้ายไปได้โดยคลิกที่ไอคอนด้านขวาบน
– สามารถย้ายไปได้จนกว่าจะสิ้นสุด Invasion และสามารถตรวจสอบได้แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ Kingdom
– สามารถย้ายไปได้เฉพาะบริเวณที่กำหนดในพื้นที่ Kingdom ของตนเองและฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

3) ดำเนิน Kingdom Invasion
– จะคงสถานะอมตะเป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อคืนชีพเพื่อป้องกันการเข้ายึดตำแหน่งคืนชีพ
– จะได้รับตำแหน่งตามคะแนนส่วนตัวที่ได้รับจาก Invasion และบัฟตำแหน่งจะมีผลเฉพาะใน Invasion World

[ตำแหน่งและคะแนน]
– จะได้รับตำแหน่งตามคำแนนส่วนตัวที่ได้รับเมื่อคิล/ช่วยเหลือ, ทำลายตึกป้องกันใน Kingdom Invasion
– จะใช้บัฟตำแหน่งที่เพิ่มค่าความสามารถตามตำแหน่ง และบัฟนั้นจะมีผลเฉพาะใน Invasion World ขณะดำเนิน Invasion
– คะแนนส่วนตัวจะใช้บแบ่งระดับตามการคิล/ช่วยเหลือ และเมื่อคิล/ช่วยเหลือตำแหน่งที่เท่ากันหรือสูงกว่าจะได้รับคะแนนมากกว่าเมื่อคิล/ช่วยเหลือตำแหน่งต่ำ
– คิลตำแหน่งเท่ากัน/สูงกว่า > คิลตำแหน่งต่ำกว่า > ช่วยเหลือตำแหน่งเท่ากัน/สูงกว่า > ช่วยเหลือตำแหน่งต่ำกว่า
– จะได้รับคะแนนเยอะที่สุดเมื่อทำลายตึกป้องกัน
– คะแนนจะลดลงทุกครั้งที่ตัวละครของตัวเองตาย

[หัวใจของอาณาจักร]
– หัวใจของอาณาจักรของ Kingdom ฝ่ายตรงข้ามสามารถดำเนินการสลักได้เฉพาะ Master ของ Kingdom และต้องสลักภายในเวลาที่กำหนดจึงจะชนะ
– ไม่สามารถยกเลิกเองได้ และสามารถยกเลิกได้เนื่องจากตาย, โจมตีบริเวณรอบๆ เช่น สตัน และล็อกเอาต์
– เกจสลักจะค่อยๆ ลดลงตามกติกาที่กำหนด แต่จะแบ่งลำดับขั้นตามค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 และเมื่อถึงค่าที่กำหนดแล้วถึงลำดับขั้นที่กำหนด จะไม่ลดต่ำลงจากลำดับขั้นนั้น

4) สิ้นสุด Kingdom Invasion และรางวัล
– Kingdom ที่สลักเสร็จก่อนจะชนะ และหากสลักไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด Kingdom ที่ได้เกจสลักสูงกว่าจะชนะ หากเกจสลัก/เสร็จเท่ากันจะถือว่าเสมอ
– เมื่อสิ้นสุด Invasion จะย้ายไปยังพื้นที่ Kingdom ที่ตนเองอยู่
– รางวัลจะแตกต่างกันตามการชนะ/แพ้ และจะมอบรางวัล MVP ให้สมาชิกที่ได้คะแนนสูงสุดจากสมาชิกที่เข้าร่วม Invasion ทั้งหมด

06044910016363393503698 1 2

Kingdom ที่สลักเสร็จก่อนจะชนะเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้อันดุเดือด
หากสลักไม่เสร็จก่อนเวลาสิ้นสุด
(อันดับ 1) Kingdom ที่เกจสลักสูงกว่าหรือ
(อันดับ 2) ถึงเกจสลักสูงกว่าก่อนจะชนะ
(อันดับ 3) หากเกจสลัก/เสร็จเท่ากันจะเสมอ

4. รางวัล
ผล Kingdom Invasion จะบันทึกใน [สงคราม Kingdom > สถิติ Invasion] และได้รับรางวัลต่อไปนี้
– รางวัลจะมอบให้เฉพาะสมาชิก Kingdom ที่เข้าร่วม Kingdom Invasion
– รางวัล MVP จะมอบให้คนเดียว และมอบให้เพิ่มจากรางวัลชนะ

จำแนกรางวัลจำนวน
ชนะ Kingdom Invasion100 Guilder
2,000 Obsidian
ผู้ที่เข้าร่วม Invasion
แพ้ Kingdom Invasion50 Guilder
1,000 Obsidian
ผู้ที่เข้าร่วม Invasion
MVP50,000 Gold1 คน

*สมาชิกที่ไม่เข้าร่วม Kingdom Invasion จะไม่ได้รับรางวัล

※ ไม่สามารถสมัครเข้า Kingdom, ออกจาก Kingdom, ไล่ออกจาก Kingdom, เปลี่ยนระดับ Kingdom, มอบหน้าที่ Master, ยุบ Kingdom ได้หลังขอเข้าร่วม Invasion
※ ในเวลาดำเนิน Invasion สามารถย้ายที่ได้ทุกเมื่อด้วยปุ่ม [ออก] และสามารถเข้าใหม่ได้ แต่ไม่สามารถย้ายที่ได้ขณะตาย

สงคราม Kingdom

ชนะสงครามแล้วกลายเป็น Kingdom ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ดู~!

1. วิธีใช้
สามารถเล่นสงคราม Kingdom ได้ที่ [เมนูหลัก > ชุมชน > Kingdom > ข้อมูล Kingdom > สงคราม Kingdom]

เมื่อมีการประกาศสงครามแล้วจะเริ่มสงครามหลังผ่านเวลาเตรียม 24 ชั่วโมง
หากไม่ต้องการร่วมสงครามต้องประกาศยอมแพ้ภายในเวลาเตรียมสงคราม

2. ประกาศสงคราม
Kingdom ฝ่ายตรงข้ามต้องตรงตามเงื่อนไขสงคราม
สามารถประกาศสงครามได้เฉพาะกับ Kingdom ที่มีเลเวล 9 ขึ้นไป และมีสมาชิก 20 คนขึ้นไป

สามารถประกาศสงครามได้ 1 ครั้งต่อ Kingdom สูงสุด 15 Kingdom และไม่สามารถประกาศซ้ำได้ใน Kingdom เดียวกัน

07446790016363393509848 2 1

▲สามารถประกาศสงครามได้อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสงครามกับ Kingdom!

3. วิธีดำเนิน
ระหว่างสงคราม Kingdom สามารถโจมตีสมาชิก Kingdom ฝ่ายตรงข้ามในโหมดสงบได้ และสีชื่อเล่นของสมาชิก Kingdom ฝ่ายตรงข้ามจะเปลี่ยนสี

สมาชิก Kingdom ฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ใกล้ๆ จะแสดงบนมินิแมปจึงสามารถรู้ตำแหน่งได้

08795310016363393504946 2 2

▲แม้จะ PK สมาชิก Kingdom ฝ่ายตรงข้ามระหว่างสงครามก็จะไม่ถูกลงโทษ!

ในสงครามสามารถดูสถานะคิล/ตายของ Kingdom ฝ่ายตัวเองกับฝ่ายตรงข้ามได้
สถิติคิลสูงสุด 5 คนของแต่ละ Kingdom จะแสดงที่ด้านบน

รายละเอียดบันทึกสามารถดูข้อมูล เช่น เป้าหมาย, สถานที่, เวลาที่ PK

สงคราม Kingdom จะดำเนินเป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังเริ่มสงคราม
สงครามจะสิ้นสุดทันทีเมื่อ Kingdom ถูกยุบระหว่างสงคราม

แม้ว่าสมาชิก Kingdom จะออกจาก Kingdom ระหว่างสงครมก็จะคงการคิล/ตายไว้

4. การยอมแพ้และรางวัล
หากต้องการยอมแพ้ในระหว่างเตรียมสงคราม จะต้องเสียเงิน Kingdom จึงจะสามารถย้อมแพ้ก่อนเริ่มสงครามได้
และเมื่อยอมแพ้จะถูกคุ้มกันจากสงครามกับ Kingdom ฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

00418850016363393519354 2 3

Kingdom Dungeon

1. Kingdom Dungeon
ดันเจี้ยน Kingdom ที่เอาชนะบอสตัวมหึมาร่วมกับสมาชิก Kingdom
สร้างดันเจี้ยนสำหรับสมาชิก Kingdom แล้วเอาชนะร่วมกับสมาชิก Kingdom

2. สร้าง Kingdom Dungeon
ต้องเป็น Kingdom เลเวล 3 ขึ้นไปเพื่อสร้าง Kingdom Dungeon
หากเป็น Kingdom เลเวล 3 ขึ้นไป Kingdom Master และ Submaster จะสามารถสร้าง Kingdom Dungeon ผ่านทาง [เมนู] – [ชุมชน] – [พื้นที่ Kingdom] – [ดันเจี้ยน]

3. เงื่อนไขการเข้า

0158920001636339351123 3 1

ต้องสมัครเข้า Kingdom ก่อนเพื่อเข้าสู่ Kingdom Dungeon
และต้องสำเร็จเควสชื่อเสียงที่มอบให้เหล่านักเดินทางก่อน
*ต้องสำเร็จเควส “Forgotten Ancient Temple” และดำเนินเควสแบบรายบุคคลเพื่อเข้าสู่ Kingdom Dungeon

4. เข้าสู่ Kingdom Dungeon
ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มในการเข้าสู่ Kingdom Dungeon และเข้าดันเจี้ยนได้สูงสุด 50 คน
สมาชิก Kingdom อื่นสามารถเข้าดันเจี้ยนได้ขึ้นอยู่กับ “การตั้งค่าการเข้า” Kingdom Dungeon ของ Kingdom Master, Submaster
แต่ในกรณีของสมาชิก Kingdom อื่นก็ต้องสำเร็จเควส ‘Forgotten Ancient Temple’ จึงจะสามารถเข้าสู่ ‘Kingdom Dungeon’ ได้
*กรณีของ “สมาชิก Kingdom อื่น” สามารถเข้าสู่ Kingdom Dungeon ได้ตาม ‘การตั้งค่าการเข้า’ ของ Kingdom ที่ Dungeon เปิดแล้วแม้ว่า Kingdom Dungeon ของ Kingdom ของตัวเองจะยังไม่เปิดก็ตาม
*สามารถเข้า Kingdom Dungeon อื่นได้สูงสุดอาทิตย์ละ 3 ครั้ง

5. ไม่สามารถเข้าได้
แม้ว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้า Kingdom Dungeon แล้วก็ตาม แต่จะไม่สามารถเข้า Kingdom Dungeon ได้เนื่องจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– เมื่อ Kingdom Dungeon สิ้นสุดแล้ว
– เมื่อเกินจำนวนคนที่สามารถเข้าได้
– เมื่อจำกัดพลังต่อสู้/จำนวนผู้เข้าร่วม/เลเวลใน “การตั้งค่าการเข้าดันเจี้ยน”

6. รีเซ็ตดันเจี้ยน
เมื่อสำเร็จ Kingdom Dungeon แล้วสามารถเข้ายึดเพิ่มได้ด้วยการรีเซ็ตดันเจี้ยน
สามารถรีเซ็ต Kingdom Dungeon ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และสามารถรีเซ็ตได้เฉพาะ Kingdom Master กับ Submaster

ข้อมูลการรีเซ็ตดันเจี้ยน

ระดับKingdom Gold ที่ใช้จำนวนที่สามารถรีเซ็ตได้
130,0001
2250,0001
3450,0001
41,000,0001
52,500,0001

7. รางวัล
สามารถรับ Kingdom EXP กับ Gem ได้เมื่อสำเร็จ Kingdom Dungeon และยิ่งสำเร็จระดับสูงจะได้รับรางวัลมากขึ้น
จะได้รับรางวัลเพิ่มรายบุคคลตามค่าความดีเมื่อสำเร็จดันเจี้ยน
แต่สมาชิก Kingdom อื่นจะได้รับเฉพาะ ‘รางวัลสำหรับสมาชิก Kingdom อื่น’

04287380016363393515491 3 2

ค่าความดี
– รางวัลค่าความดีคือรางวัลที่มอบให้ผู้เล่นที่มีสถิติอยู่อันดับ 1, 2, 3 เป็น “รายบุคคล”
– ค่าความดีจะแปลงค่าที่สร้างความเสียหายให้บอสมอนสเตอร์เป็นอันดับ และจะได้รับ “Gold” กับ “Guilder” เพิ่มตามอันดับจากค่าความดี
*จะไม่แสดงค่าความดีของ ‘สมาชิก Kingdom อื่น’
*Kingdom Dungeon จะมอบให้รายบุคคลแม้ใน ‘สถานะปาร์ตี้’ ต่างจาก Field Boss
ตัวอย่าง) เมื่อมีผู้เล่นที่ค่าความดีอยู่อันดับ 1 ในปาร์ตี้ จะมอบรางวัลค่าความดีอันดับ 1 ให้เฉพาะผู้เล่นนั้น

08141140016363393518633 3 3

คู่มือการเล่นอื่นๆคลิกที่นี่

Ninokuni Page cover
Back to top button