Uncategorized

การตายและการคืนชีพใน Seven Knights 2

– อัศวินจะตายเมื่อมี HP เป็น 0
– เมื่ออัศวินในทีมตายหมดจะย้ายกลับไปยังหมู่บ้าน
– เมื่อคืนชีพ HP ของอัศวินจะอยู่ที่ 100%

การตายและการคืนชีพ

01 45 1024x576 1

1) เมื่ออัศวินในทีมตาย อัศวินดังกล่าวจะอยู่ในสถานะไม่สามารถต่อสู้ได้ แต่อัศวินที่ยังไม่ตายจะสามารถต่อสู้ต่อไปได้

02 46 1024x576 1

2) แตะที่ ‘วิถีที่จะแกร่งขึ้น’ เพื่อตรวจสอบวิธีทำให้อัศวินแข็งแกร่งขึ้น
3) หากอัศวินในทีมตายหมด ให้กดปุ่ม ‘กลับ’ เพื่อย้ายไปยังหมู่บ้านใกล้ๆ

03 39 1024x576 1

4) เมื่อกลับไปยังหมู่บ้านด้วย ‘กลับ’ HP ของอัศวินทั้งหมดจะคืนชีพเป็น 100%

04 32 1024x576 1

5) สามารถตรวจสอบทิปเกี่ยวกับการพัฒนาอัศวิน/อุปกรณ์/บัญชีได้ใน ‘วิถีที่จะแกร่งขึ้น’
6) เมื่อกดที่ ‘ไปทันที’ จะย้ายไปยังหน้าดำเนินการพัฒนาได้

Back to top button