สโตร์ไทยเกมมือถือเกมไกด์

Compatibility ใน Seven Knights 2

– ความเสียหาย attribute จะมอบให้สกิลของมอนสเตอร์แต่ละตัว
– ความเสียหาย attribute สามารถต้านทานได้ด้วย Passive Skill ของฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน

05794720016329024036615 3 1

แถวบนจากซ้ายไปขวา
Giganteus – เผาไหม้  –> Advanced Gilahan – ต้านทานเผาไหม้
Barion – อัมพาต –> Advanced Henry – ต้านทานอัมพาต
Lizardria – ติดพิษ –> Advanced Ian – ต้านทานติดพิษ

แถวกลางจากซ้ายไปขวา
Avalanche – แช่แข็ง –> Advanced Adele – ต้านทานแช่แข็ง
Sein, Pasma – เลือดออก –> Advanced Scott – ต้านทานเลือดออก
Lord of Thunder – ช็อต –> Rare Henry, Legendary Noho – ต้านทานช็อต

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
Saleos, Lord of Fear – กลัว –> Rare Theon, Legendary Zeke – ต้านทานกลัว
Lord of Silent – เงียบ –> Rare Balder, Legendary Gilahan – ต้านทานเงียบ
Pasma – คริติคอล –> Rare+ Mellisa – ต้านทานคริติคอล

Back to top button