Uncategorized

ประเภทของอัศวินใน Seven Knights 2

– อัศวินจะมีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปตามประเภทของอัศวิน
– ประเภทของอัศวินมีทั้งหมด 5 แบบ คือ แบบโจมตี, แบบป้องกัน, แบบเก่งรอบด้าน, แบบแม่นปืน, แบบสนับสนุน
– การจับคู่อัศวินให้เหมาะสมตามประเภทอัศวินถือเป็นสิ่งสำคัญ

1. ชนิดของประเภทอัศวิน
– ประเภทของอัศวินมีแบบโจมตี, แบบป้องกัน, แบบเก่งรอบด้าน, แบบแม่นปืน, แบบสนับสนุน
อัศวินแต่ละประเภทมีจุดเด่นและค่า ความสามารถ ที่ชำนาญแตกต่างกัน

04050960016297028118408 1

2. ประเภทโจมตี
– ชำนาญการโจมตี โดดเด่นเรื่องเคลื่อนที่เร็ว
– สร้างความเสียหายสูงในทันทีและสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้ทันที
– พลังป้องกันและพลังชีวิตต่ำ ระดับสกิลสูง

02 54 1024x576 1

1) อัศวินประเภทโจมตีมีพลังโจมตีสูง
2) สกิลของอัศวินประเภทโจมตีประกอบด้วยสกิลหลักที่สร้างความเสียหายได้ในเวลาสั้นๆ

3. ประเภทป้องกัน
– ชำนาญการป้องกัน มีความสามารถในการเอาตัวรอดและมีประสิทธิภาพในการปกป้องพันธมิตร
– สร้างเอฟเฟกต์ได้ดีเมื่ออยู่แนวหน้า
– พลังโจมตีต่ำเล็กน้อย

03 47 1024x576 1

1) อัศวินประเภทป้องกันมีพลังป้องกันและพลังชีวิตสูงกว่าอัศวินประเภทอื่น
2) มีสกิลป้องกันละปกป้องพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ

4. ประเภทเก่งรอบด้าน
– ทำหน้าที่ทั้งโจมตีและป้องกัน
– มีข้อจำกัดน้อยกว่าประเภทอื่นๆ เมื่อสร้างทีมด้วยอัศวินประเภทเก่งรอบด้าน
– มีความสามารถที่เชี่ยวชาญน้อยกว่าประเภทอื่นๆ

04 38 1024x576 1

1) อัศวินประเภทเก่งรอบด้านมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากัน
2) มีสกิลที่ทำให้สามารถทำหน้าที่โจมตี/ป้องกันได้ทั้งหมด

5. ประเภทโจมตีระยะไกล
– สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะไกลได้
– สร้างความเสียหายต่อเนื่องได้
– พลังป้องกันและพลังชีวิตต่ำ เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า

05 25 1024x576 1

1) อัศวินประเภทแม่นปืนมีพลังโจมตีสูง
2) มีสกิลที่สามารถโจมตีได้ในระยะไกลและดีลลิ่งมั่นคง

6. ประเภทสนับสนุน
– ช่วยเหลือการต่อสู้ของพันธมิตรได้ด้วยสกิลฮีลและบัฟเป็นหลัก
– ระดับการใช้สกิลสูง

06 20 1024x576 1

1) อัศวินประเภทสนับสนุนมีพลังโจมตีค่อนข้างต่ำกว่าประเภทอื่น
2) มีสกิลที่สามารถช่วยในการต่อสู้ของทีมได้

Back to top button