เทคโนโลยี

คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางตรวจสอบข้อตกลงใบอนุญาต AI ของ Reddit

ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล

Reddit เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) กำลังตรวจสอบข้อตกลงใบอนุญาต AI ของบริษัท ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

Reddit กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) บริษัทระบุว่า FTC แจ้งให้เจ้าหน้าที่ Reddit ทราบว่าต้องการที่จะขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลง AI ของบริษัท

ยังไม่ชัดเจน ว่าทำไม FTC ถึงตรวจสอบธุรกิจการออกใบอนุญาต AI ของ Reddit แต่ สันนิษฐาน ว่าการสอบสวนยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น

Reddit เขียนในเอกสารว่า “เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2024 เราได้รับจดหมายจาก FTC แจ้งเราว่าเจ้าหน้าที่ของ FTC กำลังดำเนินการสอบสวนแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยเน้นไปที่การขาย การให้สิทธิ์ใช้งาน หรือการแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นกับบุคคลที่สามเพื่อฝึกโมเดล AI”

Reddit กล่าวว่า “ด้วยลักษณะใหม่ของเทคโนโลยีและการจัดการเชิงพาณิชย์เหล่านี้ เราไม่แปลกใจเลยที่ FTC ได้แสดงความสนใจในด้านนี้ เราไม่เชื่อว่าเราได้มีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ยุติธรรมหรือหลอกลวง”

ข้อตกลงใบอนุญาต AI ของ Reddit เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ บริษัทอนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อฝึกโมเดล AI Reddit ประกาศข้อตกลงกับ Google มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ Google จะใช้ข้อมูล Reddit เพื่อฝึกโมเดล AI

Axios รายงานว่า FTC ส่งจดหมายที่คล้ายกันไปยังบริษัทอื่น ๆ FTC กำลังตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Microsoft, Alphabet และ Amazon เกี่ยวกับการลงทุนในสตาร์ทอัพ AI

ที่มา
Engadget

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button