เกม

ระบบมิชชั่น ใน Ni no Kuni: Cross Worlds

1.ภารกิจวันนี้

กิจกรรมรายวัน

สามารถสำเร็จภารกิจทุกๆ วันแล้วสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลที่มีประโยชน์ได้

จะได้รับคะแนนภารกิจทุกครั้งที่สำเร็จรายการภารกิจประจำวัน
เมื่อสะสมคะแนนภารกิจแล้วถึงลำดับขั้นที่กำหนด รางวัลจะเปลี่ยนเป็นสถานะสามารถรับได้

เมื่อคลิกที่รูปรางวัลจะได้รับรางวัลในกระเป๋า
หากพื้นที่ว่างในกระเป๋าไม่เพียงพอจะได้รับทางกล่องจดหมาย

ภารกิจประจำวันสามารถทำได้วันละ 1 ครั้งต่อผู้เล่น (บัญชี)
และสามารถเล่นได้ใหม่โดยจะรีเซ็ตทุกวันเวลา 04.00 น.

image 7

*เมื่อรีเซ็ตภารกิจ รายการความสำเร็จคะแนน/รางวัลก่อนหน้าจะรีเซ็ตด้วย จึงควรรับรางวัลก่อนเวลารีเซ็ต

กิจกรรมรายสัปดาห์

สามารรับรางวัลได้เมื่อรับคะแนนหลังเคลียร์ภารกิจที่ถูกรีเซ็ตประจำทุกสัปดาห์

เควสประจำสัปดาห์คือเควสแบบที่สำเร็จภายในหนึ่งสัปดาห์
และสามารถเล่นได้ใหม่โดยจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์เวลา 04.00 น.

เมื่อรีเซ็ต รายการที่สำเร็จกับรางวัลที่ยังไม่ได้รับก่อนหน้าจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด จึงควรรับรางวัลก่อนเวลารีเซ็ต

image 8

2.เควสชื่อเสียง

ลองทำตามคำขอของ NPC ในแต่ละพื้นที่แล้วรับชื่อเสียงกับรางวัลพิเศษของแต่ละพื้นที่ดูสิ~!

1. วิธีดำเนิน
เมื่อสำเร็จเควส ‘[หลัก] เข้าพบราชา’ จะสามารถดำเนินเควสชื่อเสียงต่างๆ ที่ NPC ในแต่ละพื้นที่ร้องขอได้

เมื่อแตะไอคอนคำขอที่ถูกเปิดใช้งานใน [เมนู > ภารกิจ > เควสชื่อเสียง]จะสามารถย้ายไปหา NPC นั้นและดำเนินคำขอได้

image 9

2. รางวัลความสำเร็จ
เมื่อสำเร็จคำขอแล้วจะได้รับคะแนนชื่อเสียงของแต่ละพื้นที่กับรางวัลต่างๆ
เมื่อระดับชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจะสามารถรับรางวัลพัฒนากับชื่อยศซึ่งเป็นรางวัลชื่อเสียงได้

19

จำเป็นต้องมีระดับชื่อเสียงแต่ละพื้นที่ตามเงื่อนไขการดำเนินด่านถัดไปของเควสหลักส่วนหนึ่ง
และมีส่วนช่วยในการดำเนินเควสชื่อเสียงของแต่ละพื้นที่

image 10

3. รางวัลความสำเร็จ
เควสชื่อเสียงซ้ำจะถูกเพิ่มตั้งแต่ Arekra Plateau และสามารถดำเนินได้สูงสุดวันละ 3 อย่างตามแต่ละอิทธิพล

image 11

▲ชื่อเสียงแต่ละอิทธิพลจะนำมาใช้รวมในผู้เล่น (บัญชี)

3.ตำราฝึกฝนอัศวิน

ตำราอุปกรณ์เบื้องต้น

สามารถดำเนินเควสคู่มือการฝึกฝนตามลำดับและรับรางวัลได้

เควสฝึกฝน 20 เควสเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ดำเนินตามลำดับ

เมื่อสำเร็จเควสลำดับก่อนหน้าจะสามารถดำเนินเควสลำดับถัดไปได้
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเป้าหมายการสำเร็จเควสกับไอเทมรางวัลได้โดยแตะที่รายชื่อเควส

สถานะการสำเร็จเควสคู่มือการพัฒนาอุปกรณ์เบื้องต้นจะแชร์ร่วมกันกับผู้เล่น (บัญชี)
และสามารถรับรางวัลเควสได้ผู้เล่น (บัญชี) ละ 1 ครั้ง

image 12

ตำราอิมาเจนเบื้องต้น

สามารถดำเนินเควสคู่มือการฝึกฝนตามลำดับและรับรางวัลได้

เควสฝึกฝน 20 เควสเกี่ยวกับการพัฒนา Imazen ที่ดำเนินตามลำดับ

เมื่อสำเร็จเควสลำดับก่อนหน้าจะสามารถดำเนินเควสลำดับถัดไปได้
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเป้าหมายการสำเร็จเควสกับไอเทมรางวัลได้โดยแตะที่รายชื่อเควส

สถานะการสำเร็จเควสคู่มือการพัฒนา Imazen เบื้องต้นจะแชร์ร่วมกันกับผู้เล่น (บัญชี)
และสามารถรับรางวัลเควสได้ผู้เล่น (บัญชี) ละ 1 ครั้ง

image 13

ตำราคิงดอมเบื้องต้น

สามารถดำเนินเควสคู่มือการฝึกฝนตามลำดับและรับรางวัลได้

เควสฝึกฝน 20 เควสเกี่ยวกับการการใช้ชีวิตใน Kingdom ที่ดำเนินตามลำดับ

เมื่อสำเร็จเควสลำดับก่อนหน้าจะสามารถดำเนินเควสลำดับถัดไปได้
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเป้าหมายการสำเร็จเควสกับไอเทมรางวัลได้โดยแตะที่รายชื่อเควส

สถานะการสำเร็จเควสคู่มือการการใช้ชีวิตใน Kingdom เบื้องต้นจะแชร์ร่วมกันกับผู้เล่น (บัญชี)
และสามารถรับรางวัลเควสได้ผู้เล่น (บัญชี) ละ 1 ครั้ง

image 14

คู่มือการเล่นอื่นๆคลิกที่นี่

Ninokuni Page cover
Back to top button