เทคโนโลยี

OpenAI ผ่อนคลายข้อจำกัดการใช้ ChatGPT เพื่อทางการทหาร

แต่ยังจำกัดการนำไปใช้เพื่อพัฒนาอาวุธสงคราม

OpenAI องค์กรวิจัยและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐฯ กำลังผ่อนคลายข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร ก่อนหน้านี้ OpenAI ได้ห้ามไม่ให้ใช้เทคโนโลยีของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารหรือสงคราม แต่ล่าสุดได้ลบเงื่อนไขดังกล่าวออกจากเงื่อนไขการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม OpenAI ยังคงห้ามไม่ให้ใช้เทคโนโลยีของตนเพื่อการพัฒนาอาวุธหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ การผ่อนคลายข้อจำกัดในการใช้ AI ทางทหารเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ที่จะใช้ในทางที่ผิด บางคนกังวลว่า AI อาจถูกใช้เพื่อสร้างอาวุธที่ทรงพลังและอันตรายมากขึ้น ในขณะที่บางคนกังวลว่า AI อาจถูกใช้เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบผู้คน

กองทัพสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในการสำรวจการใช้ AI ทางทหาร กองทัพสหรัฐฯ มีข้อตกลงกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายราย รวมถึง OpenAI และ Microsoft เพื่อสำรวจวิธีใช้ AI สำหรับวัตถุประสงค์ทางทหาร ตามที่รายงานโดย Bloomberg กองทัพสหรัฐฯ ได้ทำการทดสอบเพื่อใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่วางแผนการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น กองทัพได้ทดสอบวิธีใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจ

การผ่อนคลายข้อจำกัดในการใช้ AI ทางทหารอาจเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลและธุรกิจต่าง ๆ กำลังเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AI ทางทหารด้วย

ที่มา
theintercept

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button