เทคโนโลยี

Threads มีผู้ใช้งานลดลงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์จากตอนเปิดตัว

ฟีเจอร์ใหม่ที่ตามมาในอนาคตอาจเป็นจุดเปลี่ยนในการดึงคนกลับมาใช้งาน

ผู้ใช้ Threads มีส่วนร่วมลดลง 70% แต่ฟีเจอร์ใหม่อาจเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ให้กลับมาใช้งานแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเหมือนช่วงแรกได้

Threads ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชทสนทนาแบบส่วนตัวกับเพื่อนและครอบครัวได้ ในช่วงแรกของการเปิดตัวมีจำนวนผู้ใช้งานที่สนใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในตอนนี้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ Threads ลดลง

มีสาเหตุหลายประการที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับ Threads ลดลง แต่ปัจจัยหลักที่ทำให้แพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานลดลงเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด เราพอจะเข้าใจได้ว่าทาง Meta มีการผลักดันให้แอปพลิเคชันเปิดตัวออกมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ Twitter เผชิญหน้าปัญหา ทำให้หลาย ๆ อย่างยังขาดหายไป

ในตอนนี้แพลตฟอร์มกำลังพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าฟีเจอร์ใหม่น่าจะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาสนุกกับการใช้งานแพลตฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่ง

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button