สโตร์ไทยเกมมือถือเกมไกด์

เปิดตาราง EXP ที่ได้จากมอนสเตอร์แบบชัด ๆ

ฟาร์มตัวไหนไว ฟาร์มตัวไหนเหมาะ มาชม!

การฟาร์มเลเวล เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้เล่นจะต้องทำเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครให้เติบโตเพื่อที่จะเก่งกาจขึ้น และออกผจญภัยไปได้ไกลขึ้น ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาตาราง EXP ที่ได้จากมอนสเตอร์ภายในเกม ROX มาให้แฟนเกมได้ติดตามกันครับ อย่างไรก็ตามข้อมูลในตารางนี้ยังไม่สมบูรณ์ 100% ซึ่งทางทีมงานจะมีการอัปเดตเรื่อย ๆ ในอนาคตต่อไปครับ

วิธีการใช้ตารางนี้คือให้ผู้เล่นดูที่เลเวลของตนเอง จากนั้นเลือกที่มอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าและน้อยกว่าเรา 3 เลเวล (สมมติผู้เขียนเลเวล 20 ให้ดูมอนสเตอร์เลเวล 17 – 23) จากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ให้ค่า EXP สูงสุด

*หากใช้ Odin จะทำให้ได้ EXP*5 จากตารางนี้

**EXP จริงๆ ที่ได้ (EXP = EXP จากมอนสเตอร์ / ปริมาณ Odin ที่ใช้)

เลเวลชื่อขนาดค่า Base EXP*ค่า   Job EXP*ค่า Base EXP (ใช้ Odin)** EXP (ใช้ Odin)
ค่า  Job EXP (ใช้ Odin)**
25Male Thief Bugกลาง601003050
27Creamyเล็ก63216321
28Poison Sporeกลาง431292265
29Steel Chonchonเล็ก55335533
30Drainliarเล็ก34563456
31Cocoเล็ก46464646
32Dustinessเล็ก35593559
32Smokieเล็ก71247124
33Rhoda Frogกลาง481442472
33Rockerกลาง104345217
34Caramelเล็ก25742574
34Dead Planktonเล็ก49494949
35Zombieกลาง125756338
35Kukreเล็ก50505050
36Hornกลาง127776439
36Hydraเล็ก64386438
37Yoyoเล็ก72247224
37Martinเล็ก25782578
38Giearthเล็ก53535353
38Axe-wielding Skel Pirateกลาง1061065353
39Pirate Skeletonกลาง1081085454
39Dagger-wielding Skel Pirateกลาง162548127
40Hunter Flyเล็ก69416941
40Skeleton Workerกลาง1101105555
41Mystใหญ่2141287143
41Whisperเล็ก43714371
42Argosใหญ่1322214474
42Mukaใหญ่2211337444
43Pecopecoใหญ่275929231
43Mantisกลาง1221226161
44Savageใหญ่1422364779
44Metallerกลาง158757938
45Anacondaqกลาง651953398
45Floraใหญ่1951956565
46Sasquatchใหญ่2012016767
46Scorpionเล็ก67676767
47Golemใหญ่2591558652
47Side Winderกลาง1381386969
48Magnoliaเล็ก89538953
48Ant Larvaเล็ก71717171
49Hodeกลาง1461467373
49Matyrกลาง1461467373
50Desert Wolfกลาง1131885694
50Andreเล็ก75757575
51Piereเล็ก77777777
51Soldier Skeletonกลาง1931169658
52Vadonเล็ก59995999
52Argiopeใหญ่2372377979
53Marinaเล็ก6110161101
53Archer Skeletonกลาง12220361101
54Frilldoraกลาง1661668383
54Deniroเล็ก83838383
55Cornutusเล็ก6410664106
55Vitataเล็ก4312843128
56Phenกลาง13121865109
56Mummyกลาง2618713043
57Veritกลาง1781788989
57Mardukใหญ่20033466111
58Marine Sphereเล็ก91919191
58Isisใหญ่34120511368
59Swordfishใหญ่14041946139
59Minorousใหญ่34920911669
60Marseเล็ก95959595
60Zeromกลาง23814311971
61Obeauneกลาง14724573122
61Arclouzeเล็ก1237412374
62Wormtailกลาง202202101101
62Requiemกลาง25315212676
63Bigfootใหญ่23439078130
63Snakeกลาง10431252156
64Wolfกลาง26816113480
62Requiemกลาง25315212676
64Pasanaใหญ่321321107107
65Skeletonกลาง220220110110
65Anubisใหญ่49516516555
66Elder Willowใหญ่339339113113
66Munakกลาง226226113113
67Marcเล็ก116116116116
67Bongunกลาง232232116116
68Dokebiเล็ก1498914989
68Greatest Generalใหญ่44626814889
69Deviaceเล็ก6118361183
69Soheeกลาง244244122122
70Eggyraกลาง12537562187
70Nine tailเล็ก125125125125
71Horongเล็ก128128128128
71Flail-wielding Goblinกลาง32019216096
72Orc Zombieใหญ่29549198163
72Orc Babyเล็ก131131131131
73Mace-wielding Goblinกลาง268268134134
73Mace-wielding Koboldกลาง335201167100
74Jakkเล็ก2066920669
74Skeleton Generalกลาง274274137137
75Hammer-wielding Goblinกลาง350210175105
75Orc Warriorใหญ่21063070210
76Orc Skeletonใหญ่429429143143
76Hammer-wielding Koboldกลาง286286143143
77Ghoulกลาง292292146146
77Axe-wielding Goblinกลาง292292146146
78Marionetteเล็ก149149149149
79Ground Petiteกลาง304304152152
79Dagger-wielding Goblinกลาง304304152152
80Sky Petiteใหญ่349581116193
80Bapho Jr.เล็ก7823378233
81Caratกลาง346346173173
81Goblin Archerเล็ก119198119198
82Kobold Archerเล็ก161161161161
82Raydricใหญ่376626125208
83Orc Ladyกลาง328328164164
83Deviruchiเล็ก2468224682
84Zenorcกลาง334334167167
84Bloody Knightใหญ่484806161269
85Goblin Steamriderกลาง17051085255
85Axe-wielding Koboldกลาง340340170170
86High Orcใหญ่648389216129
86Majorousใหญ่519519173173
87Nightmareใหญ่660396220132
87Sagewormเล็ก198119198119
88Orc Archerกลาง358358179179
88Rotar Zairoใหญ่671403223134
89Wind Ghostกลาง54618227391
90Rybioใหญ่618618206206
90Wraithใหญ่83327827792
91Stingกลาง296493148247
92Injusticeกลาง440264220132
93Skeleton Prisonerกลาง322322161161
94Abysmal Knightใหญ่795477265159
95Raydric Archerกลาง364364182182
N/AZherlthshกลาง406406203203
N/APhendarkกลาง418418209209
N/AWandererกลาง424424212212
N/ADark Frameใหญ่750450250150
N/AKhalitzburgใหญ่750450250150

ดาวน์โหลดเกม

Youryu

นักผจญเกมที่ไม่จำกัดประเภทและแพล็ตฟอร์ม
Back to top button