Uncategorized

ข้อมูลการเรียนรู้ใน Ni no Kuni: Cross Worlds

หน้าที่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่สวมใส่, Imazen, ข้อมูล Stat, ข้อมูลคลาสได้ในคราวเดียว

04594020016369450854863 4 1
ชื่อคำอธิบาย
อุปกรณ์ข้อมูลการสวมใส่อาวุธ/เกราะ/เครื่องประดับ
Imazenข้อมูล Imazen 3ที่ติดตั้งอยู่
พลังต่อสู้ป๊อปอัปรายละเอียดค่าความสามารถของคลาส
คลาสตรวจสอบข้อมูลของคลาสที่ผู้เล่น (บัญชี) สร้าง

*ไกด์ข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอิงจากเวอร์ชั่นทดสอบ เนื้อหาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

ที่มา : Netmarble

Back to top button