เทคโนโลยี

บริษัท X Corp. ของ Elon Musk ยื่นฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนีย

หลังกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลขัดกับนโยบายบริษัท

X Corp. ของ Elon Musk กำลังฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐที่กำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโพสต์นโยบายของตนต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำพูดแสดงความเกลียดชัง ข้อมูลบิดเบือน การล่วงละเมิด และลัทธิหัวรุนแรง คดีดังกล่าวกล่าวหาว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ free speech ของ X เนื่องจากบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องใช้คำจำกัดความสำหรับคำที่คลุมเครือ

กฎหมายดังกล่าวเรียกว่า Assembly Bill 587 ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว กำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากกว่า 250,000 รายต่อวันต้องส่งรายงานปีละสองครั้งไปยังอัยการสูงสุดของรัฐ โดยระบุรายละเอียดนโยบายของตนในการกลั่นกรองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำพูดแสดงความเกลียดชัง ข้อมูลบิดเบือน การคุกคาม และลัทธิหัวรุนแรง รายงานยังต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่แพลตฟอร์มลบหรือจำกัดเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของตน

image 2620

X Corp. ซึ่งเป็นเจ้าของ Twitter หรือ X ในปัจจุบัน โต้แย้งว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องใช้คำจำกัดความของคำที่เป็นอัตวิสัยและยากที่จะให้คำจำกัดความ บริษัทยังให้เหตุผลว่ากฎหมายมีภาระมากเกินไป และจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

คดีดังกล่าวได้สร้างกระแสไปทั่วทั้งสังคมในตอนนี้ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวดูจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากว่าเราจะสามารถจำกัดกรอบความคิดของคำพูดไว้ในระดับใด ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button