เทคโนโลยี

X ปรับกฎใหม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานลงเนื้อหาในเชิง NSFW ได้แล้ว

ปรับแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจริง

ดูเหมือนว่าในตอนนี้ X จะได้เปิดรับการมีอยู่ของเนื้อหาที่ส่อไปในเชิง 18+ ที่เกี่ยวข้องกับทางเพศเรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลล่าสุดที่แพลตฟอร์มได้ให้ข้อมูลเอาไว้ เพียงแต่ต้องมีการระบุเนื้อหาที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

จากบัญชี @Safety ของทางแพลตฟอร์มได้เผยว่า ได้มีการเผยกฎใหม่สำหรับเนื้อสำหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาที่มีความรุนแรง เพื่อให้เนื้อหาดังกล่าวสามารถที่จะแสดงผลในแพลตฟอร์มได้และมีการควบคุม การประกาศครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการลดทอนสิ่งที่มีอยู่ให้หายไปจากแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

แน่นอนว่าในอดีตก่อนที่จะมาเป็น X เดิมที Twitter ไม่ได้มีการห้ามไม่ให้ลงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทางเพศ ทำให้เป็นเสมือนบ้านสำหรับผู้ที่สร้างเนื้อหา NSFW หลายคน พร้อมมีฟีเจอร์จ่ายเงินสำหรับสมาชิกที่คล้ายกับ OnlyFans ทำให้บรรดาครีเอเตอร์มีรายได้จากการสร้างเนื้อหาในแพลตฟอร์ม

กฎใหม่ที่ถูกนำมาใช้งานจะส่งผลให้ผู้ที่เป็นครีเอเตอร์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับสถานะตัวเองด้วยการตั้งค่าภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหาดังกล่าว ให้กลายเป็นโพสต์ที่มีเนื้อหาอ่อนไหว (จำเป็นที่จะต้องการปุ่มเพื่อแสดงเนื้อหา หากเป็นมุมของผู้รับชม) ขณะเดียวกันผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งค่าวันเกิดและมีอายุไม่ถึง 18 ปี จะไม่สามารถดูเนื้อหา NSFW ได้

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button