เทคโนโลยี

งานวิจัยพบ ChatGPT ตอบคำถามที่มีอคติฝ่ายซ้าย

อาจส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้ทางการเมือง

การศึกษาพบว่า ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอทรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย OpenAI แสดงให้เห็นถึงอคติฝ่ายซ้ายที่สำคัญในการตอบสนอง การศึกษาซึ่งดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียพบว่า ChatGPT มีแนวโน้มที่จะสร้างข้อความที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลสำคัญและนโยบายทางการเมืองฝ่ายซ้าย

การค้นพบของการศึกษามีความสำคัญเนื่องจากทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของระบบ AI ในการทำซ้ำหรือแม้แต่ขยายความท้าทายที่มีอยู่ซึ่งเกิดจากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ที่มีอคติต่อมุมมองทางการเมืองบางอย่างอาจถูกใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดหรือโฆษณาชวนเชื่อ

image 6558

นักวิจัยที่ดำเนินการศึกษากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศักยภาพของอคติของ AI และดำเนินการเพื่อลดอคติดังกล่าว พวกเขาแนะนำว่าผู้พัฒนาระบบ AI ควรพิจารณาข้อมูลที่ใช้ในการฝึกระบบอย่างรอบคอบ และควรตรวจสอบสัญญาณของระบบว่ามีอคติหรือไม่

ผลการวิจัยยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ต่อสังคม เมื่อระบบ AI มีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าระบบ AI สามารถนำมาใช้มีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมของผู้คนได้อย่างไร

ที่มา
TechSpot

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button