เทคโนโลยี

Google เตรียมเปิดให้ใช้งาน Bard Advanced ภายในปี 2024

แต่จะเป็นการเปิดให้ใช้งานแบบมีค่าใช้จ่าย

Google เปิดตัว Gemini 1.0 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google โดย Gemini มี 3 เวอร์ชัน ได้แก่ Nano ที่ใช้ใน Pixel, Pro ที่ใช้ใน Bard และ Ultra ที่กำลังจะใช้บน Bard Advanced ซึ่งจะเปิดตัวในปีนี้

ล่าสุด มีนักพัฒนาค้นพบว่า Bard Advanced จะเป็นแบบเสียเงิน โดยผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิก Google One ซึ่งเป็นบริการเก็บข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ Google โดยในช่วงแรกจะมีการให้ทดลองใช้ฟรี 3 เดือน

image 2359

การเปิดตัว Bard Advanced แบบเสียเงิน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ LLM ที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์มากขึ้น โดย LLM เหล่านี้มีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ แปลภาษา เขียนโค้ด หรือตอบคำถามต่าง ๆ

Bard Advanced อาจจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้บางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ใช้ที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม Google ระบุว่าจะยังคงพัฒนา Bard รุ่นฟรีต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึง LLM ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา
Engadget

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button