เทคโนโลยี

iPhone V ผลงานการรวมกันของ Motorola Razr และ iPhone X

เพิ่มมิติใหม่ในการใช้งานได้จริง

สำหรับใครที่รอไม่ไหวและอยากที่จะเห็น iPhone สามารถเป็นอุปกรณ์ที่พับได้ตามกระแสของวงการสมาร์ทโฟนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ตอนนี้ได้มีช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่า 科技美学 ทำการดัดแปลงตัวเครื่องในปัจจุบันให้กลายเป็นรุ่นพับได้ออกมาแล้ว

การดัดแปลงในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดิม เนื่องจากเจ้าตัวได้มีการใช้งานอุปกรณ์สองรุ่นมาประกอบให้อยู่ในร่างเดียวกัน กล่าวคือโครงสร้างลักษณะภายนอกที่สามารถพับได้เป็นการนำโครงมาจาก Motorola Razr ส่วนสิ่งที่อยู่ภายในเป็นการนำ iPhone X มาใช้งาน

เมื่อนำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันทางช่องได้นิยามมันว่าเป็น iPhone V ซึ่งในช่วงแรกของการดัดแปลงมีการนำส่วนประกอบของตัวเครื่องหลาย ๆ รุ่นมาใช้งานแต่พบว่าไม่เหมาะกับการใช้จริง ก่อนที่จะมาจบด้วยส่วนประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมา

ในการใช้งานจริงพบว่าตัวเครื่องสามารถทำงานได้ไม่ต่างจากเครื่องเดิม ที่เพิ่มเติมเข้ามาเห็นจะเป็นเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถพับและวางได้อิสระกว่าเดิมนั่นเอง

ที่มา
macrumors

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button