เทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญส่งจดหมายให้รัฐบาลช่วยควบคุมการพัฒนา AI

ยุติการนำไปใช้งานที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อโลก

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ 1,300 คน ได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จดหมายดังกล่าวกล่าวว่า AI มีศักยภาพที่จะเป็น “แรงผลักดันที่เปลี่ยนแปลงโลก” และเรียกร้องให้มีการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

จดหมายดังกล่าวระบุถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของ AI หลายประการ รวมถึงความสามารถในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI เช่น การใช้ AI เพื่อการพัฒนาอาวุธอัตโนมัติหรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด จดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้และกำหนดแนวทางในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ

image 631

เป็นสัญญาณว่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AI และต้องการให้รัฐบาลและภาคธุรกิจดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา AI ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จดหมายดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า AI มีศักยภาพที่จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลก

ที่มา
PCGamer

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button