เทคโนโลยี

ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาบางรายเริ่มเปลี่ยนวิธีการทดสอบผู้เรียน

ผลกระทบของ ChatGPT ทำให้ต้องปรับการประเมินผลใหม่

ChatGPT เป็นแชทบอทที่สามารถใช้สร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ และตอบคำถามด้วยวิธีที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาบางคนกังวลว่านักเรียนใช้ ChatGPT เพื่อโกงการบ้านและการสอบ

Timothy Main ศาสตราจารย์ด้านการเขียนที่ Conestoga College ในแคนาดา จับได้ว่านักเรียนหลายสิบคนโกงโดยใช้ ChatGPT เขาบอกว่านักเรียนกำลังใช้แชทบอทเพื่อสร้างเรียงความและงานเขียนอื่น ๆ โดยอ้างว่าทำด้วยตัวเอง

ผู้เกี่ยวข้องบางคนพยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้นักเรียนโกงด้วย ChatGPT Bonnie MacKellar ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัย St. Johns ในนิวยอร์ก กำลังให้นักเรียนเขียนโค้ดด้วยลายมือและทำข้อสอบโดยใช้กระดาษ

ขณะที่คนอื่นๆ กำลังแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานและให้คะแนน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจขอให้นักเรียนอธิบายกระบวนการคิดของตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือให้แสดงประวัติการแก้ไข

ที่มา
TechSpot

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button