เกมไกด์

รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX

มาพร้อมคุณสมบัติของการ์ด และสถานที่หาการ์ด!

ภายในเกม Ragnarok X Next Generation การ์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรมองข้าม เพราะการ์ดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสามารถให้ตัวละครของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาข้อมูลการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีสีทอง ในเกม ROX มาให้ผู้เล่นได้อ่านกันว่าการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติอย่างไร และจะหาได้จากที่ใดครับ!

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX<<<

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX<<<

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX<<<

ชื่อการ์ดข้อมูล

Golden Thief Bug Card [Day]
(สำหรับ Water, Wind Damage และ Magic Skill Resistance)
ประเภท: Gold Weapon Card

Water Attributes Enhancement +15%
Wind Attributes Enhancement +15%
มีโอกาส 40% ที่จะทนทานต่อสกิลเวทมนตร์ โดยค่า SP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 50% (เอฟเฟกต์นี้ทับซ้อนไม่ได้ และใช้งานใน PvP ไม่ได้)

สถานที่: Daily Instance Sewer

Drake Card [Day]
(สำหรับ Earth, Fire Damage, และ Large, Medium และ Small Monsters)
ประเภท: Gold Weapon Card

Earth Attribute Enhancement +15%
Fire Attribute Enhancement +15%ทำดาเมจเพิ่ม 100% ใส่มอนสเตอร์ทุกขนาด

สถานที่: Daily Instance Corsair

Osiris Card [Void]
(สำหรับ Holy และ Neutral Damage)
ประเภท: Gold Weapon Card

Holy Attribute Enhancement +15%
Neutral Attribute Enhancement +15%

สถานที่: Daily Instance Osiris

Ghostring Card [Night]
(สำหรับ Final Attack Speed)
ประเภท: Gold Weapon Card

Final ASPD +60%

สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship)

Strouf Card [Void]
(สำหรับ Final Attack Speed)
ประเภท: Gold Weapon Card

Final ASPD +75%

สถานที่: Daily Instance (Strouf)

Moonlight Flower Card [Void]
(สำหรับ Skill Cooldown – Haste)
ประเภท: Gold Weapon Card

Final haste +7.5%

สถานที่: Daily Instance (Moonlight)

Dracula Card [Void]
(สำหรับ Final Crit)
ประเภท: Gold Weapon Card

Final Crit +15%

สถานที่: Daily Instance (Dracula)

Toad Card [Night]
(สำหรับ Physical Attack และ Final Penetration)
ประเภท: Gold Weapon Card

ATK +7.5%
Final Pen +7.5%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple)

Deviling Card [Night]
(สำหรับ Physical Attack และ Final Damage Bonus)
ประเภท: Gold Weapon Card

ATK +7.5%
Final DMG Bonus +7.5%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate)

Angeling Card [Night]
(สำหรับ Physical Attack)
ประเภท: Gold Weapon Card

ATK +15%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Maya Card [Day]
(สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Penetration)
ประเภท: Gold Weapon Card

M.ATK +7.5%
Final M.Pen +7.5%

สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern)

Pharaoh Card [Night]
(สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Bonus)
ประเภท: Gold Weapon Card

M.ATK +7.5%
Final M.DMG Bonus +7.5%

สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern)

Orc Lord Card [Night]
(สำหรับ Magic Attack)
ประเภท: Gold Weapon Card

M.ATK +15%

สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon)

Phreeoni Card [Day]
(สำหรับ Large Monsters Damage)
ประเภท: Gold Weapon Card

Damage to Large Monsters +15%

สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert)

Mistress Card [Night]
(สำหรับ Final Critical Damage)
ประเภท: Gold Weapon Card

Final Crit +12%

สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains)

Kraken Card [Night]
(สำหรับ Medium Monsters Damage)
ประเภท: Gold Weapon Card

Damage to Medium Monsters +15%

สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave)

Eddga Card [Void]
(สำหรับ Small Monsters Damage)
ประเภท: Gold Weapon Card

Damage to Small Monsters +15%

สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest)

Phreeoni Card [Night]
(สำหรับ Water, Undead และ Poison Monsters Damage Resistance)
ประเภท: Gold Armor Card

Damage from Water Attribute Monsters -15%
Damage from Undead Attribute Monsters -15%
Damage from Poison Attribute Monsters -15%

สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert)

Kraken Card [Day]
(สำหรับ Insect, Undead และ Brute Monsters Damage Resistance)
ประเภท: Gold Cloak Card

Damage from Insect Monsters -15%
Damage from Undead Monsters -15%
Damage from Brute Monsters -15%

สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave)

Eddga Card [Day]
(สำหรับ Small Monsters Damage Resistance, Endure Status และ Decrease Health)
ประเภท: Gold Shoes Card

Damage from Small Monsters -15%
Grants a permanent Endure status
Max HP -25%

สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest)

Mistress Card [Void]
(สำหรับ Medium Monsters Damage resistance)
ประเภท: Gold Shoes Card

Damage from Medium Monsters -15%

สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains)

Moonlight Flower Card [Day]
(สำหรับ Increasing Health และ Movement Speed)
ประเภท: Gold Shoes Card

Max HP +30%
Movement Speed +25%

สถานที่: Daily Instance (Moonlight)

King Dramoh Card [Night]
(สำหรับ Final Defense และ Final Damage Resistance)
ประเภท: Gold Shoes Card

Final DEF +7.5%
Final DMG RES +7.5%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave)

Orc Hero Card [Night]
(สำหรับ Final Magic Defense และ Magic Damage Resistance)
ประเภท: Gold Shoes Card

Final M.DEF +7.5%
Final M.DMG RES +7.5%

สถานที่: MVP Hunt (Orc Village)

Mistress Card [Day]
(สำหรับ Final Magic Penetration)
ประเภท: Gold Headgear Card

Final M.PEN +12%เมื่อใช้สกิลที่ต้องใช้ Blue Gemstones มีโอกาส 50% ที่ไม่ต้องใช้ไอเทมดังกล่าว (ไม่สามารถทับซ้อนได้) 
สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains)

Phreeoni Card [Void]
(สำหรับ Final Physical Bonus Damage)
ประเภท: Gold Headgear Card

Final DMG Bonus +12%

สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert)

Eddga Card [Night]
(สำหรับ Final Magic Bonus Damage)
ประเภท: Gold Headgear Card

Final M.DMG Bonus +12%

สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest)

Kraken Card [Void]
(สำหรับ Final Magic Bonus Damage)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final M.DMG Bonus +12%

สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave)

Dragon Fly Card [Night]
(สำหรับ Ghost และ Poison Attribute)
ประเภท: Gold Weapon Card

Ghost Attribute Enhancement +15%
Poison Attribute Enhancement +15%

สถานที่: Mini Hunt (Sograt Desert)

Strouf Card [Day]
(สำหรับ Increasing Health)
ประเภท: Gold Armor Card

Max HP +30%

สถานที่: Daily Instance (Strouf)

Angeling Card [Day]
(สำหรับ Final Defense)
ประเภท: Gold Armor Card

Final DEF +15%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Orc Lord Card [Day]
(สำหรับ Magic Final Defense)
ประเภท: Gold Armor Card

Final M.DEF +15%

สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon)

Ghostring Card [Day]
(สำหรับ Fire, Ghost และ Earth Monsters Damage resistance)
ประเภท: Gold Armor Card

Damage from Fire Attribute Monsters -15%
Damage from Ghost Attribute Monsters -15%
Damage from Earth Attribute Monsters -15%

สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship)

Mastering Card [Day]
(สำหรับ Formless, Demi-human และ Plant Damage resistance)
ประเภท: Gold Cloak Card

Damage from Formless Monsters -15%
Damage from Demi-Human Monsters -15%
Damage from Plant Monsters -15%

สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest)

Dragon Fly Card [Day]
(สำหรับ Neutral, Shadow และ Wind Damage resistance)
ประเภท: Gold Armor Card

Damage from Neutral Attribute Monsters -15%
Damage from Shadow Attribute Monsters -15%
Damage from Wind Attribute Monsters -15%

Eclipse Card [Day]
(สำหรับ Demon, Fish และ Dragon Damage resistance)
ประเภท: Gold Cloak Card

Damage from Demon Monsters -15%
Damage from Fish Monsters -15%
Damage from Dragon Monsters -15%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Dracula Card [Day]
(สำหรับ Increasing Health)
ประเภท: Gold Cloak Card

Max HP +30%

สถานที่: Daily Instance (Dracula)

Toad Card [Day]
(สำหรับ Final Damage Resistance)
ประเภท: Gold Cloak Card

Final DMG RES +15%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple)

Deviling Card [Day]
(สำหรับ Final Magic Damage Resistance)
ประเภท: Gold Cloak Card

Final M.DMG RES +15%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate)

Ghostring Card [Void]
(สำหรับ Large Monsters Damage resistance)
ประเภท: Gold Shoes Card

Damage from Large Monsters -15%

สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship)

Eclipse Card [Night]
(สำหรับ Physical Attack)
ประเภท: Gold Headgear Card

ATK +12%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Dragon Fly Card [Void]
(สำหรับ Magic Attack)
ประเภท: Gold Headgear Card

M.ATK +12%

สถานที่: Mini Hunt (Sograt Desert)

Mastering Card [Night]
(สำหรับ Final Physical Penetration)
ประเภท: Gold Headgear Card

Final PEN +12%

สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest)

Maya Card [Void]
(สำหรับ enhance heal)
ประเภท: Gold Headgear Card

Bonus Heal Received +15%

สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern)

Orc Hero Card [Day]
(สำหรับ enhance heal และ immunity to Stun)
ประเภท: Gold Headgear Card

Bonus Heal +15%
Immune to Stun

สถานที่: MVP Hunt (Orc Village)

Pharaoh Card [Day]
(สำหรับ Auto Heal และ Decreased SP Skill Cost)
ประเภท: Gold Headgear Card

HP Regen per 5s +7.5%
Skill SP cost is decreased by 30%

สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern)

Orc Lord Card [Void]
(สำหรับ Auto SP)
ประเภท: Gold Headgear Card

SP Regen per 5s +7.5%

สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon)

Deviling Card [Void]
(สำหรับ Debuff Resistance)
ประเภท: Gold Headgear Card

Debuff Resistance +18.75%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate)

King Dramoh Card [Day]
(สำหรับ Debuff)
ประเภท: Gold Headgear Card

Debuff Duration Reduction +18.75%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave)

Eclipse Card [Void]
(สำหรับ Final Magic Penetration)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final M.PEN +12%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Mastering Card [Void]
(สำหรับ Final Physical Bonus Damage)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final DMG Bonus +12%

สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest)

Golden Thief Bug Card [Void]
(สำหรับ Attack Speed)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final ASPD +60%

สถานที่: Daily Instance (Sewer)

Drake Card [Void]
(สำหรับ Final Cooldown – Haste)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final haste +6%

สถานที่: Daily Instance (Corsair)

Osiris Card [Day]
(สำหรับ Final Penetration และ auto revive)
ประเภท: Gold Accessory Card

Final PEN +12%

ฟื้นคืนชีพทันทีหลังจากตาย ฟื้น HP และ SP ทั้งหมด (คูลดาวน์ 300 วินาที)

สถานที่: Daily Instance (Osiris)

King Dramoh Card [Void]
(สำหรับ Physical Lifesteal)
ประเภท: Gold Accessory Card

Physical Lifesteal +15%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave)

Toad Card [Void]
(สำหรับ ??? Damage)
ประเภท: Gold Accessory Card

REF DMG +15%

สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple)

Angeling Card [Void]
(สำหรับ Magic Lifesteal)
ประเภท: Gold Accessory Card

Magic Lifesteal +15%

สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate)

Maya Card [Night]
(สำหรับ Magic ??? Damage)
ประเภท: Gold Accessory Card

M.REF DMG +15%

สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern)

Orc Hero Card [Void]
(สำหรับ Critical Damage Bonus)
ประเภท: Gold Accessory Card

Crit DMG Bonus +30%

สถานที่: MVP Hunt (Orc Village)

Pharaoh Card [Void]
(สำหรับ Critical Damage Resistance)
ประเภท: Gold Accessory Card

Crit DMG Resistance +30%

สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern)

ดาวน์โหลดเกม

G.Meister

วัยรุ่นยุค 90's / โตมากับเครื่อง Famicom / สาวกเกมฟุตบอล / ต่อกันพลา / ดูมาครอส / YNWA
Back to top button