เกมไกด์

รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX

มาพร้อมคุณสมบัติของการ์ด และสถานที่หาการ์ด!

ภายในเกม Ragnarok X Next Generation การ์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรมองข้าม เพราะการ์ดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสามารถให้ตัวละครของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาข้อมูลการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีสีทอง ในเกม ROX มาให้ผู้เล่นได้อ่านกันว่าการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติอย่างไร และจะหาได้จากที่ใดครับ!

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX<<<

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX<<<

>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX<<<

ชื่อการ์ดข้อมูล
Wolf Card
(สำหรับ Final Speed Attack)
ประเภท: Blue Weapon Card

Final ASPD +40%

สถานที่: Payon West (Lv.64 Wolf)

Vadon Card
(สำหรับ Physical Attack และ Final Physical Bonus Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

ATK +3%
Final DMG Bonus +3%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.52 Vadon)

Marina Card
(สำหรับ Physical Attack)
ประเภท: Blue Weapon Card

ATK +6%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.53 Marina)

Deviace Card
ประเภท: Blue Weapon Card

Damage to Small Monsters +10%

สถานที่: Underwater Temple (Lv.69 Deviace)

Andre Card
(สำหรับ Physical Attack และ Final Physical Penetration)
ประเภท: Blue Weapon Card

ATK +3%
Final PEN +3%

สถานที่: Ant Cavern (Lv.50 Andre)

Golem Card
(สำหรับ Final Speed Attack)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final ASPD +30%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.47 Golem)

Desert Wolf Card
(สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Bonus Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

M.ATK +3%
Final M.DMG Bonus +3%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.50 Desert Wolf)

Scorpion Card
(สำหรับ Final Speed Attack)
ประเภท: Blue Weapon Card

Final ASPD +30%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.46 Scorpion)

Skeleton Card
(สำหรับ Large Monsters Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

Damage to Large Monsters +10%

สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.65 Skeleton)

Mummy Card
(สำหรับ Final Magic Penetration)
ประเภท: Blue Headgear Card

Final M.PEN +6%

สถานที่: Pyramid 1F (Lv.56 Mummy)

Archer Skeleton Card
(สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Penetration)
ประเภท: Blue Weapon Card

M.ATK +3%
Final M.PEN +3%

สถานที่: Pyramid1F (Lv.53 Archer Skeleton)

Minorous Card
(สำหรับ Magic Attack)
ประเภท: Blue Weapon Card

M.ATK +6%

สถานที่: Pyramid 2F (Lv.59 Minorous)

Side Winder Card
(สำหรับ Final Skill Cooldown)
ประเภท: Blue Weapon Card

Final Haste +3%

สถานที่: Pyramid 1F (Lv.47 Side Winder)

Magnolia Card
(สำหรับ Final Critical Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

Final Crit +6%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.48 Magnolia)

Soldier Skeleton Card
(สำหรับ Final Skill Cooldown)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final Haste +3%

สถานที่: Pyramid 1F, Morroc (Lv.51 Soldier Skeleton)

Requiem Card
(สำหรับ Earth และ Fire Attribute)
ประเภท: Blue Weapon Card

Earth Attribute Enhancement +10%
Fire Attribute Enhancement +10%

สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.62 Requiem)

Snake Card
(สำหรับ Ghost และ Poison Attribute)
ประเภท: Blue Weapon Card

Ghost Attribute Enhancement +10%
Poison Attribute Enhancement +10%

สถานที่: Payon West (Lv.63 Snake)

Piere Card
(สำหรับ Magic Attack)
ประเภท: Blue Headgear Card

M.ATK +6%

สถานที่: Ant Cavern (Lv.51 Ant Cavern)

Flail-wielding Goblin Card
(สำหรับ Curse Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

CURS RES +30%

สถานที่: Goblin Forest (Lv.71 Flail-wielding Goblin)

Mace-wielding Kobold Card
(สำหรับ Bleed Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

BLEED RES +30%

สถานที่: Kordt Forest (Lv.73 Mace-wielding Kobold)

Mace-wielding Goblin Card
(สำหรับ Poison Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

POIS RES +30%

สถานที่: Goblin Forest (Lv.73 Mace-wielding Goblin)

Hammer-wielding Goblin Card
(สำหรับ Arm Break Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

ARM BRK RES +30%

สถานที่: Goblin Forest (Lv.75 Hammer-wielding Goblin)

Cornutus Card
(สำหรับ Physical Final Defense และ Physical Final Damage Resistance)
ประเภท: Blue Shoes Card

Final DEF +3%
Final DMG RES +3%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.55 Cornutus)

Swordfish Card
(สำหรับ Final Magic Defense)
ประเภท: Blue Armor Card

Final M.DEF +6%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.59 Swordfish)

Marc Card
(สำหรับ Fire, Ghost และ Earth Damage Resistance)
ประเภท: Blue Armor Card

Damage from Fire Attribute Monsters -10%
Damage from Ghost Attribute Monsters -10%
Damage from Earth Attribute Monsters -10%

สถานที่: Underwater Temple (Lv.67 Marc

Argiope Card
(สำหรับ Final Physical Defense)
ประเภท: Blue Armor Card

Final DEF +6%

สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.52 Argiope)

Dokebi Card
(สำหรับ Water, Undead และ Poison Damage Resistance)
ประเภท: Blue Armor Card

Damage from Water Attribute Monsters -10%
Damage from Undead Attribute Monsters -10%
Damage from Poison Attribute Monsters -10%

สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.68 Dokebi)

Sasquatch Card
(สำหรับ Increasing Health)
ประเภท: Blue Armor Card

Max HP +12%

สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.46 Sasquatch)

Pasana Card
(สำหรับ Neutral, Shadow และ Wind Damage Resistance)
ประเภท: Blue Armor Card

Damage from Neutral Attribute Monsters -10%
Damage from Shadow Attribute Monsters -10%
Damage from Wind Attribute Monsters -10%

สถานที่: Spinx Cavern (Lv.64 Pasana)

Marse Card
(สำหรับ Final Magic Damage Resistance)
ประเภท: Blue Cloak Card

Final M.DMG RES +6%

สถานที่: Underwater Temple (Lv.60 Marse)

Hode Card
(สำหรับ Increasing Health)
ประเภท: Blue Cloak Card

Max HP +12%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.49 Hode)

Isis Card
(สำหรับ Final Magic Defense และ Final Magic Damage Resistance)
ประเภท: Blue Shoes Card

Final M.DEF +3%
Final M.DMG RES +3%

สถานที่: Pyramid 2F (Lv.58 Isis)

Frilldora Card
(สำหรับ Final Physical Damage Resistance)
ประเภท: Blue Cloak Card

Final DMG RES +6%

สถานที่: Sograt Desert (Lv.64 Frilldora)

Nine Tail Card
(สำหรับ Demon, Fish และ Dragon Damage Resistance)
ประเภท: Blue Cloak Card

Damage from Demon Monsters -10%
Damage from Fish Monsters -10%
Damage from Dragon Monsters -10%

สถานที่: Payon West (Lv.70 Nine Tail)

Orc Zombie Card
(สำหรับ Formless, Demi-Human และ Plant Damage Resistance)
ประเภท: Blue Cloak Card

Damage from Formless Monsters -10%
Damage from Demi-Human Monsters -10%
Damage from Plant Monsters -10%

สถานที่: Orc Dungeon (Lv.72 Orc Zombie)

Jakk Card
(สำหรับ Insect, Undead และ Brute Damage Resistance)
ประเภท: Blue Cloak Card

Damage from Insect Monsters -10%
Damage from Undead Monsters -10%
Damage from Brute Monsters -10%

สถานที่: Geffen Dungeon 1F (Lv.74 Jakk)

Orc Baby Card
ประเภท: Blue Accessory Card

SIL RES +30%

สถานที่: Orc Village (Lv.72 Orc Baby)

Matyr Card
(สำหรับ Increasing Health)
ประเภท: Blue Shoes Card

Max HP +12%

สถานที่: Pyramid 1F (Lv.49 Matyr)

Verit Cards
(สำหรับ Final Magic Bonus Damage)
ประเภท: Blue Headgear Card

Final M.DMG Bonus +6%

สถานที่: Pyramid 2F (Lv.57 Verit)


Eggyra Card
(สำหรับ Medium Monsters Damage Resistance)
ประเภท: Blue Shoes Card

Damage from Medium Monsters -10%

Loation: Payon East Forest (Lv.70 Eggyra)

Sohee Card
(สำหรับ Large Monsters Damage Resistance)
ประเภท: Blue Shoes Card

Damage from Large Monsters -10%

สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.69 Sohee)

Skeleton General Card
(สำหรับ Small Monsters Damage Resistance)
ประเภท: Blue Shoes Card

Damage from Small Monsters -10%

สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.74 Skeleton General)

Elder Willow Card
(สำหรับ Blind Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

BLND RES +30%

สถานที่: Payon East Forest (Lv.66 Elder Willow)

Marduk Card
(สำหรับ Final Physical Bonus Damage)
ประเภท: Blue Headgear Card

Final DMG Bonus +6%

สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.57 Marduk)
Phen Card
(สำหรับ Final Magic Penetration)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final M.PEN +6%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.56 Phen)
Marine Sphere Card
(สำหรับ Final Physical Bonus Damage)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final DMG Bonus +6%

สถานที่: Underwater Cave (Lv.58 Marine Sphere)
Obeaune Card
(สำหรับ Stun Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

STUN RES +30%

สถานที่: Underwater Temple (Lv.61 Obeaune)

Greatest General Card
(สำหรับ Penetration Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

PET RES +30%

สถานที่: Payon East Forest (Lv.68 Greatest General)

Horong Card
(สำหรับ Sleep Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

SLP RES +30%

สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.71 Horong)

Wormtail Card
(สำหรับ Freeze Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

FRZ RES +30%

สถานที่: Payon South (Lv.62 Wormtail)

Bongun Card
(สำหรับ ??? Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

IMB RES +30%

สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.67 Bongun)

Zerom Card
(สำหรับ Final Magic Bonus Damage)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final M.DMG Bonus +6%

สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.60 Zerom)

Vitata Card
(สำหรับ Final Physical Penetration)
ประเภท: Blue Accessory Card

Final PEN +6%
สามารถใช้ Heal Lv.1 ได้ ค่า SP ของทุกสกิลเพิ่มขึ้น 25% (เอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนกันได้)
สถานที่: Ant Cavern (Lv.55 Vitata)
Orc Archer Card
(สำหรับ Magic Lifesteal)
ประเภท: Blue Accessory Card

Magic Lifesteal +10%

สถานที่: Orc Dungeon (Lv.88 Orc Archer)
Hammer-wielding Kobold Card
(สำหรับ Physical Lifesteal)
ประเภท: Blue Accessory Card

Physical Lifesteal +10%

สถานที่: Kordt Forest (Lv.76 Kobold – Hammer)
Wind Ghost Card
(สำหรับ Magic ??? Damage)
ประเภท: Blue Accessory Card

M.REF DMG +10%

สถานที่: Exchange Center
Wraith Card
(สำหรับ Critical Damage Resistance)
ประเภท: Blue Accessory Card

Crit DMG RES +20%

สถานที่: Exchange Center

Deniro Card
(สำหรับ Final Physical Penetration)
ประเภท: Blue Headgear Card

Final PEN +6%

สถานที่: Ant Cavern (Lv.54 Deniro)

Ant Larva Card
(สำหรับ Physical Attack)
ประเภท: Blue Headgear Card

ATK +6%

สถานที่: Ant Cavern (Lv.48 Ant Larva)

Arclouze Card
(สำหรับ Water และ Wind Attribute)
ประเภท: Blue Weapon Card

Water Attribute Enhancement +10%
Wind Attribute Enhancement +10%

สถานที่: Pyramid 2F (Lv.61 Arclouze)

Bigfoot Card
(สำหรับ Holy และ Neutral Attribute)
ประเภท: Blue Weapon Card

Holy Attribute Enhancement +10%
Neutral Attribute Enhancement +10%

สถานที่: Payon West (Lv.63 Bigfoot)

Munak Card
(สำหรับ Medium Monsters Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

Damage to Medium Monsters +10%

สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.66 Munak)

Orc Warrior Card
(สำหรับ ??? Resistance)
ประเภท: Blue Headgear Card

WEP BRK RES +30%

สถานที่: Orc Village (Lv.75 Orc Warrior)

Anubis Card
(สำหรับ Final Critical Damage)
ประเภท: Blue Weapon Card

Final Crit +8%

สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.65 Anubis)

ดาวน์โหลดเกม

G.Meister

วัยรุ่นยุค 90's / โตมากับเครื่อง Famicom / สาวกเกมฟุตบอล / ต่อกันพลา / ดูมาครอส / YNWA
Back to top button