Uncategorized

ระบบอันดับใน Ni no Kuni: Cross Worlds

แบ่งเป็นอันดับรายสัปดาห์ที่ถูกรีเซ็ตทุกสัปดาห์กับอันดับสะสมที่รวมสถิติการเล่นทั้งหมดไว้

สามารถดูอันดับได้สูงสุดถึงอันดับที่ 200 แฃะหากอันดับของเราอยู่เกินกว่าอันดับ 200 จะแสดงเป็น [สูงสุด %]ในกรณีที่พลังต่อสู้, อันดับเลเวลมีคะแนนเท่ากัน จะบันทึกลงอันดับสูงสุดตามลำดับที่ทำสำเร็จก่อน

ฟังก์ชั่นที่สามารถโอ้อวดกับเพื่อนและสมาชิก Kingdom จะเปิดใช้งานเมื่อติดในอันดับ 10 แต่ละดันดับเป็นครั้งแรกหรืออันดับขึ้นๆ ลงๆ อยู่ในอันดับ 1-10
*สามารถใช้ระบบอันดับได้หลังจากสร้างชื่อผู้เล่น (ชื่อเล่น)

อันดับสะสม

คืออันดับที่สะสมแล้วเก็บสถิติการเล่นในเกมอย่างต่อเนื่อง

อันดับสะสมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงอันดับโดยเปรียบเทียบอันดับที่ถูกเก็บยอดวันก่อนกับอันดับปัจจุบัน
อันดับสะสมส่วนหนึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงตามอันดับของสัปดาห์ที่ผ่านมา

อันดับประจำสัปดาห์

คืออันดับที่เก็บบันทึกการเล่นประจำสัปดาห์

เมื่ออันดับประจำสัปดาห์ถูกรีเซ็ตจะมอบชื่อยศพิเศษชั่วคราวให้คลาสอันดับ 1 ในแต่ละรายการ
ชื่อยศชื่อคราวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับจนถึงวันที่รีเซ็ตประจำสัปดาห์ถัดไป

– เวลารีเซ็ตอันดับประจำสัปดาห์: ทุกวันจนัทร์ เวลา 04.00 น.

ในชื่อยศจะมีค่าความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สามารถตรวจสอบชื่อยศที่สามารถเก็บได้ได้ที่ [เมนู > ตัวละคร > ชื่อยศ]

*สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อยศได้ที่ [ชื่อยศ]*ไกด์ข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอิงจากเวอร์ชั่นทดสอบ เนื้อหาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

คู่มือการเล่นอื่นๆคลิกที่นี่

Back to top button