Uncategorized

การสร้างหุ่นยนต์ใน Ni no Kuni: Cross Worlds

สามารถสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำมาซึ่งการต่อสู้ในสนามรบ Kingdom ที่ได้เปรียบ

สามารถตรวจสอบชนิดและจำนวนของหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างได้กับหุ่นยนต์ที่มีได้

02895370016364266516811 4 1

▲หุ่นยนต์ที่สามารถจัดวางตำแหน่งได้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสนามรบ โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนสร้าง!

*ไกด์ข้างต้นจัดทำขึ้นโดยอิงจากเวอร์ชั่นทดสอบ เนื้อหาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

ที่มา : Netmarble

Back to top button