เทคโนโลยี

ผู้ใช้งานรายวัน Threads ใน Android ลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังเปิดให้ใช้งาน

แอป Threads ของ Instagram สูญเสียผู้ใช้ Android เกือบ 80% ที่ใช้งานในแต่ละวันนับตั้งแต่มีการเปิดตัวให้ใช้งานในวันแรกของการเปิดตัว

จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ Similarweb  แอปมีผู้ใช้ Android ที่ใช้งานอยู่ 49.3 ล้านคนต่อวันในวันที่ 7 กรกฎาคม แต่จำนวนดังกล่าวลดลงเหลือ 10.3 ล้านคน ณ วันที่ 7 สิงหาคม

image 6668

นี่เป็นการลดลงอย่างมากและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของ Threads แอปนี้เปิดตัวออกมาได้ไม่นาน แต่ความนิยมของแอปพลิเคชันดูจะลดลงไปอย่างมากและสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะสะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด

Mark Zuckerberg CEO ของ Meta กล่าวว่าเขายังคงมุ่งมั่นกับ Threads แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทจะสนับสนุนแอปนี้ต่อไปอีกนานเท่าใดหากยังไม่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น

ที่มา
similarweb

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button