ข่าวเทคโนโลยี

NVIDIA เปิดตัว RTX 4090D ภายในจีนอย่างเป็นทางการ

ปรับลดสเปคหลายส่วนลงเพื่อให้สามารถส่งออกได้

NVIDIA ประกาศเปิดตัว GeForce RTX 4090D หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รุ่นใหม่สำหรับจำหน่ายในจีนโดยเฉพาะ โดยรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพต่ำกว่า RTX 4090 มาตรฐานตามข้อกำหนดการส่งออกชิปของสหรัฐ

สเปคของ RTX 4090D มีการปรับลดจาก RTX 4090 ดังนี้ CUDA core ลดลงจาก 16,384 คอร์ เป็น 14,592 คอร์ อัตราใช้พลังงาน ลดลงจาก 450 วัตต์ เป็น 425 วัตต์

ข้อกำหนดการส่งออกชิปของสหรัฐกำหนดให้ชิปต้องไม่มีประสิทธิภาพเกินกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด โดยตัวชี้วัดที่ใช้ในปัจจุบันคือเกณฑ์ประสิทธิภาพรวม (Total Processing Performance – TPP) ซึ่ง RTX 4090 มีตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้ NVIDIA ต้องออกรุ่นปรับแต่งให้มีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

การเปิดตัว RTX 4090D สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านการส่งออกชิปของสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิปและผู้ใช้งานทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตชิปอาจต้องปรับลดประสิทธิภาพของชิปเพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ชิปมีประสิทธิภาพลดลง ผู้ใช้งานอาจต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม

ที่มา
tomshardware

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button