เทคโนโลยี

Reddit เตรียมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าซื้อหุ้น IPO

เผยรายได้ในปีที่ผ่านมายังคงขาดทุนเกือบ 100 ล้านเหรียญ

Reddit แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังได้ยื่นเอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เป้าหมายธุรกิจ และรายละเอียดเบื้องต้น

เอกสารเผยว่า Reddit มีรายได้ 804 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 แต่ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิ 90.8 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ผู้ใช้งานบางกลุ่มก่อนเปิดขายสู่สาธารณะทั่วไป

จุดเด่นของการยื่นขอ IPO ครั้งนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม อาทิ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ที่มีคะแนน karma สูง และผู้ใช้ที่เคยดำเนินการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มจำนวนมาก มีสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ก่อนเปิดขายทั่วไป

ในอนาคต Reddit มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา การค้าบนแพลตฟอร์ม และการให้สิทธิ์ใช้งานข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำข้อตกลงกับ Google มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อให้ Google เข้าถึงข้อมูลการฝึกโมเดล AI

การยื่นขอ IPO ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Reddit ในการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทหวังจะใช้ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนอนาคต

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button