เทคโนโลยี

OpenAI เปิดตัว Voice Engine เทคโนโลยีโคลนเสียงใหม่ล่าสุด

เพียงแค่มีต้นฉบับ 15 วินาทีก็พร้อมสำหรับใช้งาน

OpenAI เปิดตัวตัวอย่าง Voice Engine เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถ เลียนแบบเสียง ของบุคคลใดก็ได้ Voice Engine ทำงานโดย วิเคราะห์ตัวอย่างเสียง เพียง 15 วินาที เทคโนโลยีนี้ ใช้ API การอ่านออกเสียงข้อความที่มีอยู่ของ OpenAI ใช้ Voice Engine ในการขับเคลื่อนเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน API การอ่านออกเสียงข้อความ

OpenAI มองเห็น ศักยภาพ ของ Voice Engine ในการช่วยเหลือ การอ่าน การ แปลภาษา และ ความบกพร่องทางการพูด บริษัท ได้จัดทำ โครงการนำร่อง กับ มหาวิทยาลัย Brown เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี ปัญหาการพูด

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้มีความเสี่ยง ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ Voice Engine ในทางที่ผิด OpenAI ตระหนักถึง ความเสี่ยง นี้ บริษัท ได้ออกนโยบายการใช้งานโดยห้ามการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

OpenAI ยังใช้ มาตรการด้านความปลอดภัย อื่น ๆ เช่น ลายน้ำเพื่อติดตามต้นกำเนิดของเสียง บริษัทยังวางแผนที่จะเปิดตัว การระงับเสียงของบุคคลที่จะไม่ถูกเลียนเสียงออกมาเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง

OpenAI ยังไม่ได้ประกาศ วันที่เปิดตัว Voice Engine แต่ทาง TechCrunch เปิดเผย ข้อมูลการกำหนดราคา ที่เป็นไปได้ Voice Engine อาจมีราคา $15 ต่อหนึ่งล้านตัวอักษร ราคานี้ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด

ที่มา
Engadget

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button