เทคโนโลยี

OpenAI ขยายฟีเจอร์ Memory ใน ChatGPT ให้กับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกทั้งหมด

ตอบสนองต่อการใช้งานได้ตรงกับที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

OpenAI เปิดตัวฟีเจอร์ Memory ใหม่สำหรับ ChatGPT ช่วยให้แชทบอทจดจำข้อมูลจากการใช้งานที่ผ่านมา และนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับแต่งการตอบกลับให้เป็นธรรมชาติและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

ฟีเจอร์นี้ทำงานโดยการให้ผู้ใช้สามารถบอกรายละเอียดบางอย่างกับ ChatGPT เช่น ความชอบ การตั้งค่า หรือข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถเรียนรู้จากบริบทของการสนทนาที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

memory and new controls for chatgpt

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถบอก ChatGPT ให้จำรูปแบบที่ต้องการสำหรับบันทึกการประชุม ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้ขอให้สรุปการประชุม ChatGPT ก็จะสามารถสรุปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

OpenAI เน้นย้ำว่าผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลที่ ChatGPT จดจำได้ ผู้ใช้สามารถดูรายการข้อมูลและลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกได้

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button