เทคโนโลยี

X เอาใจผู้ลงโฆษณาด้วยการตั้งค่าเนื้อหาที่ต้องการให้ไปแสดงผลได้

แสดงผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวังได้มากยิ่งขึ้น

X ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงโฆษณาภายในแพลตฟอร์มใหม่ ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยทำให้ผู้ที่สนใจลงโฆษณาสามารถที่จะกำหนดการแสดงผลของเนื้อหาที่ต้องการ ในทวีตที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ดังกล่าวถูกเรียกว่า sensitivity settings ทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของเป้าหมาย ที่ต้องการให้โฆษณาไปแสดงผล ช่วยให้สามารถรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูไม่แปลกแยกในสายตาผู้ที่พบเห็น

ตัวเลือการตั้งค่าประกอบไปด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบคือ Relaxed, Standard และ Conservative อย่างไรก็ตามในตอนนี้จะสามารถปรับค่าได้เพียงแค่ 2 รูปแบบท้ายสุดเท่านั้น ส่วน Relaxed ยังไม่เปิดให้ใช้งานในตอนนี้ และอาจเป็นทางเลือกที่ต้องการให้ผู้คนพบเห็นเนื้อหามากที่สุด

ด้วยความที่ X เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเปิดกว้างในเนื้อหา 18+ ทำให้เราจะเห็นเนื้อหาที่จะถูกยกเว้นการลงโฆษณาเช่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ hate speech หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง นับเป็นตัวเลือกที่น่าจะถูกใจใครที่ต้องการลงโฆษณาในแพลตฟอร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่มา
X Business

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button