เทคโนโลยี

Microsoft ปล่อยอัปเดตแก้ไขช่องโหว่สำหรับ Windows 10 และ 11

แก้ไขภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Wi-Fi สาธารณะ

Microsoft เพิ่งแก้ไขช่องโหว่ร้ายแรงใน Windows 10 และ 11 ที่ส่งผลต่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ

ช่องโหว่ CVE-2024-30078 อนุญาตให้แฮกเกอร์โจมตีอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน แฮกเกอร์สามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล เรียกใช้คำสั่ง และเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับอนุญาติจากผู้ใช้

Microsoft จัดให้ช่องโหว่นี้อยู่ในระดับ Important ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงรองลงมาจากระดับ Critical แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ Wi-Fi สาธารณะบ่อยครั้ง แต่ก็ควรติดตั้งการอัปเดตโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากช่องโหว่

การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับเดือนมิถุนายน 2024 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสำหรับช่องโหว่นี้ ปล่อยอัปเดตเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สามารถติดตั้งการอัปเดตผ่าน Windows Update ได้โดยตรง

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button