เทคโนโลยี

Meta นำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโควิดใน Facebook และ Instagram ออกจากแพลตฟอร์ม

หลังการรับทราบข้อมูลมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว

Meta ประกาศว่าจะไม่บังคับใช้นโยบายการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ทั่วโลกอีกต่อไป นโยบายดังกล่าวถูกนำมาใช้ในปี 2020 เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับไวรัส แต่ Meta กล่าวว่าไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากการปรับปรุงแหล่งข้อมูลที่แท้จริงและการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด

การตัดสินใจของ Meta ในการย้อนกลับนโยบายได้รับการตอบสนองที่หลากหลาย บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อลดการเซ็นเซอร์บนแพลตฟอร์มของตน ผู้ใช้งานบางส่วนแสดงความกังวลว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับไวรัส

image 3173

Meta กล่าวว่าจะยังคงลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในประเทศที่ยังคงมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข นอกจากนี้บริษัทกำลังปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อทำความเข้าใจว่าการอ้างสิทธิ์และประเภทของข้อมูลที่ผิดอาจยังคงมีความเสี่ยงต่อไป

Twitter ยังได้ยกเลิกนโยบายการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 ในเดือนพฤศจิกายน 2022 บริษัทกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ข้อสรุปว่านโยบายนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสมากพอแล้ว

ที่มา
reuters

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button