ข่าวเทคโนโลยี

ญี่ปุ่นเล็งออกกฎหมายป้องกันการผูกขาดของ Apple และ Google

เดินตามแนวทางของสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายควบคุม

สหภาพยุโรปผ่านกฎหมาย Digital Markets Act (DMA) เพื่อควบคุมธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการผูกขาดไม่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่มีอำนาจเหนือตลาด โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024 ในยุโรป

ล่าสุด มีรายงานว่า ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังพยายามที่จะนำข้อกำหนดดังกล่าวมาใช้งาน กฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Apple และ Google ต้องอนุญาตให้ติดตั้งแอปสโตร์ภายนอกบนแพลตฟอร์มหรือไซด์โหลดได้

image 3720

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทเหล่านี้ต้องนำเสนอวิธีการชำระเงินทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากระบบชำระเงินของตนสำหรับการซื้อแอปต่าง ๆ โดยไม่มีการกีดกัน กฎหมายดังกล่าวจะส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาในปีหน้า

หากกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติ จะถือเป็นก้าวสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ และช่วยให้การแข่งขันในตลาดดิจิทัลเป็นธรรมมากขึ้น

ที่มา
Nikkei

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button