เทคโนโลยี

สหภาพยุโรปมีมติให้ผู้โดยสารเครื่องบินไม่ต้องเปิดใช้ Airplane Mode อีกต่อไป

มีผลบังคับใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2023

ทุกครั้งเวลาที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินหากเป็นผู้ที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน แน่นอนว่าจะต้องทำการเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินหรือ Airplane Mode กันอย่างแน่นอน เนื่องจากยังช่วยทำให้เราสามารถใช้งานต่อไปได้ในแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องพึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตามไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องทำการเปิดใช้งานโหมดดังกล่าวอีกต่อไปแล้วก็ได้ หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ออกมาอนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินสามารถที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนต่อไปได้ โดยไม่ต้องเปิดใช้งานโหมดดังกล่าว

image 1391

นอกจากไม่ต้องเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินแล้ว ยังสามารถที่จะใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณผ่านเครือข่าย 5G ได้อีกด้วย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป

แม้บางส่วนอาจจะมองเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและเป็นกังวลว่าสัญญาณที่ปล่อยออกมา หากมีบางช่วงที่ไปรบกวนจะทำให้การเดินทางไม่ปลอดภัยหรือไม่ แต่หากหัวเรือใหญ่ที่เป็นคนกำหนดทิศทางอนุญาตแบบนี้ก็น่าจะพอเบาใจได้

ที่มา
Gizmochina

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button