เทคโนโลยี

สหภาพยุโรปออกกฎใหม่ Right to Repair เพื่อส่งเสริมการใช้งานในระยะยาว

บริษัทต้องมีส่วนประกอบรองรับผู้ใช้งานมากขึ้น

สหภาพยุโรป (EU) ออกกฎหมายใหม่ Right to Repair เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการซ่อมอุปกรณ์แทนการซื้อใหม่ กฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ขยายการรับประกันสินค้าที่ได้รับการซ่อมแซม 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเสนอบริการซ่อมในราคาที่สมเหตุสมผลและห้ามใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำให้การซ่อมยากขึ้น เช่น การใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ปิดกั้นการเข้าถึง

กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) ชื่นชมกฎหมายใหม่นี้ แต่ยังมีข้อกังวล เช่น กฎหมายไม่ได้คุ้มครองสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภค และไม่มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจนของราคาที่สมเหตุสมผล

Last R2R directive post 1470 x 930

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หลายรัฐกำลังพิจารณากฎหมายสิทธิในการซ่อม เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียที่มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตต้องจัดหาชิ้นส่วนสำหรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด

กฎหมายเหล่านี้คาดว่าจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มสิทธิของผู้ใช้ในการเลือกซ่อมอุปกรณ์แทนการซื้อใหม่

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button