เทคโนโลยี

ผู้พิพากษารายหนึ่งในโคลอมเบียยอมรับว่ามีการใช้ ChatGPT ในการช่วยพิจารณาคดี

ไม่ได้นำมาแทนที่เพียงแต่นำมาเป็นเครื่องมือลดระยะเวลาที่ยาวนาน

เราน่าจะเคยได้ยินการนำเครื่องมือ AI มาช่วยในการทำงานหลากหลายแบบ และที่น่าจะเคยผ่านตามาบ้างคงเป็นเรื่องการนำมาใช้งานสำหรับการตัดสินคดีความ ล่าสุดหนึ่งในผู้พิพากษาในประเทศโคลอมเบียอย่าง Juan Manuel Padilla Garcia ยอมรับว่ามีการใช้งาน ChatGPT มาช่วยตัดสินคดีในเมือง Cartagena

ตัวของเขาได้มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าประกันสำหรับเด็กรายหนึ่งว่าครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งตัวของเขาได้บอกว่ามีการนำมาช่วยในการแสดงข้อมูลความเป็นไปได้ทั้งหมดลดระยะเวลาในการพิจารณาคดี

image 520

การใช้งานเครื่องมือดังกล่าวเป็นการนำมาช่วยเพื่อที่จะตอบคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นจริงที่หากเป็นการใช้งานคนทั่วไป จะต้องมีการใช้ระยะเวลาที่นานในการค้นหาและพิจารณาประกอบ รวมไปถึงยังช่วยในการร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ทางตัวผู้พิพากษากล่าวว่าเขาไม่ได้ที่จะให้ ChatGPT มาแทนที่การทำงานของงานพวกเขา แต่นำมาใช้เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และการตัดสินใจสุดท้ายจะยังมาจากผู้พิพากษาอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตามมันสร้างกระแสที่ว่าหากการตัดสินใจเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป อาจส่งผลต่อบทสรุปของการพิจารณาคดีได้

ที่มา
PCGamer

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button