เทคโนโลยี

ChatGPT กลับมาให้บริการภายในอิตาลีได้แล้ว

หลังแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาการใช้งานกับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะได้แล้ว

OpenAI สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานภายในประเทศอิตาลี ในการใช้งานเครื่องมือ ChatGPT ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้าถูกทางการสั่งห้ามไม่ให้บริการจากความไม่ชัดเจนในการเก็บข้อมูลผู้ใช้

ในตอนนี้ ChatGPT สามารถที่จะกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในอิตาลีเรียบร้อย โดยที่ทางหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของอิตาลี (GPDP) ได้รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาของทางบริษัทถึงการแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

แม้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาภายในอิตาลีได้แล้ว แต่ทางบริษัทยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนภายในประเทศสเปน แคนาดาและประเทศอื่น ๆ อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีการกำหนดกฎหมายออกมาควบคุมการใช้งาน AI ในอีกไม่ช้า

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเครื่องมือ AI มาใช้งานภายในประเทศที่มีการใช้งานกฎหมายอย่างเข้มงวด ทำให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ขณะที่ในบางประเทศไม่ได้มีกฎหมายรองรับและผลักภาระให้ผู้ใช้งานรับความเสี่ยงกันเอง

ที่มา
The Verge

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button