เทคโนโลยี

กลุ่มศิลปินยื่นเรื่องเพื่อให้เกิดกฎหมายควบคุมการใช้งานภาพจาก AI

ลดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

การใช้งานเครื่องมือ AI เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งที่สามารถเข้ามาควบคุมการนำมาใช้งานได้ดีเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับงานด้านศิลปะซึ่งปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดต้องย้อนไปในเดือนกันยายน 2022 ที่มีการจัดงานประกวดที่ Colorado State Fair และผู้ชนะดันกลายเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นจาก AI

สำหรับเครื่องมืออย่าง Midjourney และ Stable Diffusion ได้นำชุดข้อมูลจาก LAION-5B มาเป็นตัวกลางในการฝึกฝนให้กับ AI เพื่อที่จะเรียนรู้การนำเสนอภาพออกมา พร้อมกับคำที่ผู้ใช้งานต้องการให้สร้างขึ้นและกฎหมายยังไม่สามารถที่จะเล่นงานการใช้ AI ได้ อย่างไรก็ตามศิลปิน 3 คนได้แก่ Sarah Andersen, Kelly McKernan และ Karla Ortiz การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างผลงานอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์

image 682

ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนของศิลปินจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งาน AI โดยที่พวกเขาได้ขอค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย Stability AI, DeviantArt และ Midjourney รวมไปถึงขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อกล่าวหาที่มีการนำมาใช้ในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การละเมิด DMCA และการละเมิดในรูปแบบอื่น

อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อกฎหมายดังกล่าวต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากทางฝั่งผู้สร้าง AI เองก็ต้องมีเรื่องให้โต้แย้งได้เช่นกัน ซึ่งจุดจบของเรื่องราวต้องรอการพิจารณาโดยศาลที่น่าจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

ที่มา
TechSpot

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button