เทคโนโลยี

Apple อ้างว่าเคยพิจารณาทำให้ Apple Watch ใช้ร่วมกันได้กับ Android

ในอดีคเคยทดลองมาแล้ว 3 ปีแต่พบว่าไม่สามารถทำได้

Apple ตอบโต้คดีต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลสหรัฐฯโดยอ้างว่าไม่จริง ที่ Apple จงใจออกแบบ Apple Watch ให้ใช้งานกับ iPhone เท่านั้น Apple อ้างว่าเคยพิจารณาทำให้ Apple Watch เข้ากันได้กับ Android แต่พบว่า ยุ่งยากเกินไป และ ส่งผล ให้ได้ สินค้าด้อยคุณภาพ

Apple ยืนยันว่า Apple Watch ใช้งานได้จริงกับ Android มา สามปี แล้ว แต่ท้ายที่สุดก็ ล้มเลิก ไปเนื่องจาก ข้อจำกัดทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Mark Gurman ของ Bloomberg ในปี 2023 อ้างว่า Apple ยกเลิกโครงการ Apple Watch บน Android เพราะ กลัว ว่าจะทำให้ ยอดขาย iPhone ลดลง

ประเด็นสำคัญคือ Apple มี การผูกขาดหรือไม่ Apple อ้างว่าไม่ผูกขาด Apple อ้างว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องสร้างสินค้าที่เข้ากันได้กับ คู่แข่ง

แต่หลายคนไม่เห็นด้วยกับ Apple หลายคน คิดว่า Apple ควรทำให้ Apple Watch เข้ากันได้กับ Android คดีนี้ยังคงต่อสู้กันต่อไป ศาล จะต้องตัดสินว่า Apple ผูกขาดหรือไม่

ที่มา
TechSpot

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button