เทคโนโลยี

ผลการศึกษาค้นพบว่า AI สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานได้

พร้อมกับลดโอกาสการลาออกจากงาน

เราอาจจะได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการมาถึงของ AI แล้วทำให้บริษัทหลายแห่งตัดสินใจที่จะทำการปลดพนักงานออกไป เนื่องจากค้นพบแล้วว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถที่จะทดแทนพนักงานที่เป็นคนจริงออกไปได้ อย่างไรก็ตามมีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านที่เป็นการอยู่ร่วมกันได้ของทั้งสองสิ่ง

จากข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาในตอนนี้พบว่าบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 พบว่างานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นหลังการมาถึงของ ChatGPT อีกทั้งมันยังทำให้พวกเขาสามารถที่จะรักษาพนักงานเอาไว้กับบริษัทได้หลังพบว่า อัตราการขอลาออกลดลงไปจากเดิมช่วงก่อนหน้า

ตัวอย่างการนำมาใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการนำแชทบอทมาช่วยในการฝึกอบรมในส่วนของการสนับสนุนผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ พวกเขาพบว่ามันสามารถที่จะช่วยทำให้จัดการกับปัญหาและการตอบกลับที่เหมาะสมได้ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านไอทีเลยสามารถที่จะใช้เครื่องมือเพื่อตอบปัญหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามในทางกลับกันก็อาจจะหมายความว่าเราไม่ต้องการคนที่มีความสามารถอีกต่อไป แต่เลือกที่จะจ้างพนักงานที่อาจจะไม่มีทักษะและลดค่าตอบแทนได้ด้วยเช่นกันจากข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาในครั้งนี้

ที่มา
PCGamer

Artherlus

แค่คนทั่วไปที่หลงใหลในวงการไอที
Back to top button