Dream Track

  • เทคโนโลยี

    Google ทดสอบฟีเจอร์ Dream Track ใน YouTube

    Google ได้พัฒนาเครื่องมือด้าน AI ใหม่ในชื่อ Dream Track ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างท่วงทำนองที่ชื่นชอบให้เข้ากับนักร้องที่ต้องการได้ ในตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดให้ผู้ใช้งานใน YouTube บางรายได้ใช้งานกันแล้ว แม้จะใช้งานได้เพียงแค่ 30 วินาทีต่อ 1 ครั้งเท่านั้นแต่ก็สร้างความเป็นกังวลขึ้นมาพอสมควร

    อ่านต่อ
Back to top button