BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR

  • ไลฟ์สไตล์

    BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR x UNIQLO

    BLEACH เป็นมังงะยอดฮิตผลงานของ อ.ไทโตะ คุโบะ ที่ทำแฟนๆมังงะนั้นต่างก็ชื่นชอบเรื่องราวการผจญภัยของ คุโรซากิ อิจิโกะ เพราะมีเนื้อเรื่องที่ชวนติดตาม รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ

    อ่านต่อ
Back to top button