Pokémon Sleep เปิดให้บริการทั้ง iOS/Android บนสโตร์ไทยแล้ว

The Pokémon Company ประกาศเปิดให้บริการ Pokémon Sleep เกมมือถือนอนหลับพร้อมเหล่าโปเกมอน