เกม

แนะนำหม้อเสี่ยงโชคของมาจิล ใน Ni no Kuni: Cross Worlds

หม้อผสม

สามารถรับ Lucky Pot Ticket และไอเทมต่างๆ ได้โดยใส่ไอเทมที่ไม่ได้ใช้ลงไปในหม้อผสม

หม้อผสมคือคอนเทนท์ที่สามารถรับ Lucky Pot Ticket
และไอเทมที่กำหนดได้ตามโอกาสของแต่ละชิ้นโดยผสมมไอเทม 5 ชิ้น

สามารถรับ Lucky Pot Ticket จำนวนมากขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไอเทมที่ลงทะเบียน
และสามารถใช้ Lucky Pot Ticket ที่ได้รับได้เมื่อหม้อผสมของ Majir ปรากฏขึ้นมา

image 62
image 61

▲สามารถใช้หม้อผสมได้ที่ Estavania!

เมื่อใช้หม้อผสม เกจอุณหภูมิหม้อของเซิร์ฟเวอร์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
และเมื่อเกจอุณหภูมิเซิร์ฟเวอร์ถึงจุดสูงสุด อีเวนท์ Mine Majir Server จะเริ่มขึ้น

*โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [หม้อเสี่ยงโชคของมาจิล]!

รายละเอียดสูตรโอกาสของหม้อผสม
รางวัลหม้อผสมของ มาจิล จะกำหนดจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละอันดับไว้ เมื่อรางวัลแต่ละอันดับหมดไปจะไม่สามารถรับรางวัลนั้นได้อีก และโอกาสของรางวัลที่เหลือจะเปลี่ยนตามกฏดังต่อไปนี้

※ โอกาสที่อธิบายดังต่อไปนี้จะแสดงเป็นจุดทศนิยม 4 ตำแหน่งและจุดทศนิยม 3 ตำแหน่งที่ปัดขึ้น/ลง ซึ่งผลรวมอาจไม่ถึง 100%

(1) สูตรคำนวณ
– สัดส่วน: รางวัลแต่ละอันดับจะถูกจัดค่าตามสัดส่วนดังตารางด้านล่าง และเมื่อจำนวนรางวัลแต่ละอันดับหมดไปค่านั้นจะกลายเป็น 0 โดยที่สัดส่วนและโอกาสจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจำนวนจะกลายเป็น 0
– โอกาส: หมายถึงค่าโอกาสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วน โดยมีสูตรคำนวณโอกาสเป็นดังต่อไปนี้
– สูตรคำนวณ: (สัดส่วนของอันดับรางวัลนั้นๆ) / (ผลรวมของสัดส่วนแต่ละอันดับ) X 100
Ex) โอกาสของรางวัลอันดับ 1 = 5/2135 X 100 = 0.234

Table 1 1

(2) ตัวอย่างการคำนวณโอกาส
① เมื่อรางวัลอันดับ 5 หมดไป

Table 2 1

② เมื่อรางวัลอันดับ 5 กับอันดับ 3 หมดไป

Table 3

หม้อเสี่ยงโชคของมาจิล

หม้อเสี่ยงโชคของมาจิล จะถูกปิดใช้งานเมื่อครบ 30 นาทีหลังจากอัญเชิญ มาจิล มา
Lucky Box จะปรากฏขึ้นมามากมายรอบบริเวณหม้อพร้อมกับที่เวลาใช้งานสิ้นสุดลง

image 63

▲คนที่เก็บได้จะเป็นเจ้าของ! เมื่อสิ้นสุดเวลาใช้งาน อย่าลืมเตรียมตัวรับ Lucky Box!

รายละเอียดสูตรโอกาสของ Lucky Pot
รางวัลหม้อเสี่ยงโชคของมาจิล จะกำหนดจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละดันดับไว้ เมื่อรางวัลแต่ละอันดับหมดไปจะไม่สามารถรับรางวัลนั้นได้อีก และโอกาสของรางวัลที่เหลือจะเปลี่ยนตามกฏดังต่อไปนี้

※ โอกาสที่อธิบายดังต่อไปนี้จะแสดงเป็นจุดทศนิยม 4 ตำแหน่งและจุดทศนิยม 3 ตำแหน่งที่ปัดขึ้น/ลง ซึ่งผลรวมอาจไม่ถึง 100%

(1) สูตรคำนวณ
– สัดส่วน: รางวัลแต่ละอันดับจะถูกจัดค่าตามสัดส่วนดังตารางด้านล่าง และเมื่อจำนวนรางวัลแต่ละอันดับหมดไปค่านั้นจะกลายเป็น 0 โดยที่สัดส่วนและโอกาสจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจำนวนจะกลายเป็น 0
– โอกาส: หมายถึงค่าโอกาสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วน โดยมีสูตรคำนวณโอกาสเป็นดังต่อไปนี้
– สูตรคำนวณ: (สัดส่วนของอันดับรางวัลนั้นๆ) / (ผลรวมของสัดส่วนแต่ละอันดับ) X 100
Ex) โอกาสของรางวัลอันดับ 1 = 5/2135 X 100 = 0.234

table 1 1 1

(2) ตัวอย่างการคำนวณโอกาส
① เมื่อรางวัลอันดับ 5 หมดไป

table 1 2

② เมื่อรางวัลอันดับ 5 กับอันดับ 3 หมดไป

table 1 3

**อ้างอิงจาก Netmarble (ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

คู่มือการเล่นอื่นๆคลิกที่นี่

Ninokuni Page cover
Back to top button