เกม

Digimon Survive – แนวการตอบคำถามผูกสัมพันธ์กับเหล่าดิจิมอน ในพาร์ทที่ 4 – 6

ถามแบบไหน ตอบอย่างไรให้แต้มขึ้นรัว ๆ

“การตอบคำถามผูกสัมพันธ์กับเหล่าดิจิมอน” เป็นระบบสำคัญที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้หากผู้เล่นต้องการจับดิจิมอนที่มีอยู่ภายในเกมนี้ โดยทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าต่อสู้กับดิจิมอนป่า ผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับพวกมัน แล้วตอบคำถามเพื่อให้พวกมันประทับใจ และเชิญเข้าทีมด้วย

โดยในเกมแต่ละพาร์ทนั้นเราจะได้เจอดิจิมอนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ และมีความแตกต่างกันไปในหลาย ๆ ครั้ง และในวันนี้ผู้เขียนก็ได้รวบรวมเอาแนวการตอบคำถามผูกสัมพันธ์กับเหล่าดิจิมอน ใน Digimon Survive พาร์ทที่ 4 – 6 มาให้ผู้เล่นได้นำไปใช้งานกันครับ

ดิจิมอนที่เราจะได้พบในพาร์ทที่ 4 ได้แก่ Diatrymon / Angemon / Tuskmon / Agumon / Gatomon / Guardromon

Diatrymon

08337790016594534096717 101
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Ain’t you a frail-looking thing. You eating enough meat?I eat everything!
Arrrrgh! Grraaaargh! Anyone else just gets in my way![Let it simmer down.]
Did you know? Taking a nap after stuffing your face is just the best!Thanks for the lesson!
Uurrgh… Waiting around makes me wanna go crazy!I know what you mean.
This is my turf! Leave some food and get outta here!I’ll think about it.
I’ll pulverize ya! Gwaaahahahahaaa!Scary! But I’ll win.
I want to do nothing but fun things! You too, right?Even more than you!

Angemon

09702450016594534092907 102
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Are there bonds stronger than Family?There must be.
Is there something you’d like to say to me? Go on, don’t be shy.Thanks for being kind.
The goal of this battle is to test each other’s strength.I’ll come out on top!
It’s better to take some sort of action than just sit idly by and worry.Gotta move forward.
What kind of human are you?A friendly human!
By the way, why exactly are you here?I was guided here.
What do you think is the most important thing for building trust?Opening up…

Tuskmon

01113100016594534101437 103
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Ain’t you a frail-looking thing. You eating enough meat?I eat everything!
Arrrrgh! Grraaaargh! Anyone else just gets in my way!Calm down already!
Did you know? Taking a nap after stuffing your face is just the best!It’s bad for your gut.
Uurrgh… Waiting around makes me wanna go crazy!Can’t say the same…
This is my turf! Leave some food and get outta here!Hunt for yourself!
I’ll pulverize ya! Gwaaahahahahaaa!Not if I beat you!
I want to do nothing but fun things! You too, right?Even more than you!

Agumon

02314120016594534105585 104
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Ain’t you a frail-looking thing. You eating enough meat?I eat everything!
Arrrrgh! Grraaaargh! Anyone else just gets in my way![Let it simmer down.]
Did you know? Taking a nap after stuffing your face is just the best!Yeah, the best!
Uurrgh… Waiting around makes me wanna go crazy!I know what you mean.
This is my turf! Leave some food and get outta here!Hunt for yourself!
I’ll pulverize ya! Gwaaahahahahaaa!Nice, a tough one!
I want to do nothing but fun things! You too, right?Even more than you!

Gatomon

03505750016594534109633 105
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Boy, you’re a tough-lookin’ mug, aren’t ya?! I bet I’d lose if we threw down…Why don’t we find out?
Go on… Try guessing what I think of ya!That I’m funny!
Next! Whaddaya think’d be a good prank?Pranks are bad!
I don’t feel so good… Someone, help… …Pfft, ha ha ha, just kidding! Did I getcha?!That was lame!
Don’t you think every day’s just sooo boring?I’m too busy living.
Hey, what kinda food do ya like?Veggies all the way.
I don’t care if you smile, or laugh, or whatever! I ain’t gonna trust no human!I trust you.

Guardromon

04615050016594534101522 106
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
How do clouds in the sky look to you?I wanna ride one!
I’d like to avoid a pointless battle, if possible…And yet fight we must.
Is wanting quiet time to yourself such a crime?Yeah, shame on you!
What would you do if someone told you an idea you believed in was incorrect?Get annoyed!
If your friend was off causing trouble, how would you deal with it?With my fists!
Sometimes you should act on emotion instead of logic, don’t you think?Efficiency is key.
Looking at innocent monsters really puts your heart at ease, doesn’t it?Not for me, nope.

ดิจิมอนที่เราจะได้พบในพาร์ทที่ 5 ได้แก่ Sangloupmon

Sangloupmon

05776500016594534106324 107
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Inferior creature, surrender and you may yet live!Humans ain’t inferior!
Those whose positions waver from little more than words do not amount to much.Never happened to me.
Supreme beings can’t be understood by others. But that doesn’t mean I’m lonely or anything!A lone wolf, huh?
Do you like the moon? The sight of a full moon is so heartwarming, don’t you think?Reminds you of you?
Some things in this world cannot be overturned… Do you know of what I speak?There’s no such thing!
What would you say is your favorite expression?Steady progress.
It’s hard to believe there are monsters out there that coexist with humans…Friends help friends!

ดิจิมอนที่เราจะได้พบในพาร์ทที่ 6 ได้แก่ Monzaemon / Etemon / Crowmon / BlueMeramon / Arukenimon / Garudamon / Gigadramon / Zudomon / IceLeomon

Monzaemon

06950590016594534108119 108
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Mutual…understanding…would end…conflict…That’s not enough.
Do you…treasure…your comrades…?More than anything.
All…you need…is love…That’s a tough sell.
Would you…use violence…to protect others…?Try something else.
Do you…wanna…fight…?I don’t want to fight.
Get…away from here…Appreciate the advice!
Stepping on…flowers…makes me…sad…What a nice ‘mon.

Etemon

08066110016594534101877 109
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Well ain’t you cute! I wanna eat you up!What a cool ‘mon!
Hey now! Got time to hear me sing?You can sing? Wow!
I’ll teach you how to walk a mile in my shoes. Ya dig?Yes, pretty please!
What number are you?One!
Wanna know the secret to this bangin’ bod?Let’s keep it secret.
Man, something’s bugging me real bad. Can you guess what it is?Your crazy strength?
Hey now, you don’t think you can beat lil’ ole me, do ya?What? Not a chance.

Crowmon

09198400016594534109584 110
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
How do clouds in the sky look to you?Makes you think, huh?
I’d like to avoid a pointless battle, if possible…Then let’s retreat.
Is wanting quiet time to yourself such a crime?I prefer fun.
What would you do if someone told you an idea you believed in was incorrect?Get annoyed!
If your friend was off causing trouble, how would you deal with it?I’d protect my friend.
Sometimes you should act on emotion instead of logic, don’t you think?Efficiency is key.
Looking at innocent monsters really puts your heart at ease, doesn’t it?Not for me, nope.

BlueMeramon

00352340016594534118446 111
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Ain’t you a frail-looking thing. You eating enough meat?I prefer vegetables.
Arrrrgh! Grraaaargh! Anyone else just gets in my way!That’s crazy talk.
Did you know? Taking a nap after stuffing your face is just the best!It’s bad for your gut.
Uurrgh… Waiting around makes me wanna go crazy![Stare in amazement.]
This is my turf! Leave some food and get outta here!I’ll think about it.
I’ll pulverize ya! Gwaaahahahahaaa!Scary! But I’ll win.
I want to do nothing but fun things! You too, right?I’m not like you.

Arukenimon

01490470016594534115069 112
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Let’s make a deal: Throw the fight and I’ll give you an item!Interesting proposal!
What do you think decides what’s right or wrong?Your own beliefs.
You may think of those around you as friends, but perhaps you’reactually alone?That’s not true!
I bet you’ve got some secrets, huh? Go on, tell me one! I dare you!I’m not telling you.
Trying to pick a fight with a peace-lover like me… You humans sure are cruel.You’ll say anything…
Who do you think is worse? The deceiver, or the deceived?I don’t like either.
You sure like to puff out your chest around a weak monster like myself.How rude!

Garudamon

02652860016594534112996 113
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Would you rather fight a weak enemy or a strong enemy?Fighting is barbaric.
Can I trust humans…?Get to know us first.
I won’t forgive anyone that disturbs the peace in this area!Yeah, so?
Do you think I’m uptight?You seem serious.
Do you think you can do anything by force?There are other ways.
What do you believe is “right”?Acting with kindness.
If you saw a raging fire heading towards a crying child, what would you do?Save the kid, duh!

Gigadramon

03774730016594534119497 114
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Ain’t you a frail-looking thing. You eating enough meat?Not really.
Arrrrgh! Grraaaargh! Anyone else just gets in my way!Calm down already!
Did you know? Taking a nap after stuffing your face is just the best!Thanks for the lesson!
Uurrgh… Waiting around makes me wanna go crazy![Stare in amazement.]
This is my turf! Leave some food and get outta here!I’ll think about it.
I’ll pulverize ya! Gwaaahahahahaaa!This’ll be your grave.
I want to do nothing but fun things! You too, right?Grin and bear it.

Zudomon

04939690016594534112003 115
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Would you rather fight a weak enemy or a strong enemy?Fighting is barbaric.
Can I trust humans…?They may betray you…
I won’t forgive anyone that disturbs the peace in this area!You got it all wrong.
Do you think I’m uptight?You seem serious.
Do you think you can do anything by force?Strength is justice.
What do you believe is “right”?Power, of course.
If you saw a raging fire heading towards a crying child, what would you do?Yell “save yourself!”

IceLeomon

06099060016594534116074 116
คำถามคำตอบที่ดีที่สุด (แต้ม +2)
Would you rather fight a weak enemy or a strong enemy?Fighting is barbaric.
Can I trust humans…?You can and should!
I won’t forgive anyone that disturbs the peace in this area!Yeah, so?
Do you think I’m uptight?You seem serious.
Do you think you can do anything by force?There are other ways.
What do you believe is “right”?The answer’s in you.
If you saw a raging fire heading towards a crying child, what would you do?Save the kid, duh!

Now Loading

ชอบเพลง Metal | บันเทิงกับการถ่ายรูป | ของโปรดคือเนื้อย่าง | เล่นเกมบ้างบางเวลา
Back to top button