รวมรถในชีวิตจริงจากเรื่อง Dragon Ball

นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกแล้วทาง อ.โทริยาม่า นั้นก็ได้วาดสอดแทรกจินตนาการต่างๆไว้มากมาย